Navigatsioonitee

Roheline tuli Islandile - 24/02/2010

Islandi lipp © EU

Island on valmis alustama läbirääkimisi ELiga ühinemiseks

Komisjoni aruande kohaselt, milles hinnatakse Islandi sobivust ELi liikmesriigi kohale, peaks EL alustama Islandiga ametlikke ühinemisläbirääkimisi.

Kuid aruandes on samuti kirjas, et see 320 000 elanikuga Põhja-Atlandi saareriik peab tegema tõsiseid jõupingutusi oma seaduste vastavusse viimiseks ELi õigusaktidega, eelkõige kalanduse, põllumajanduse ja finantsteenuste valdkondades.

Soovituses võetakse kokku Islandi liikmesust käsitleva komisjoni uuringu tulemused. See on ühinemisprotsessi esimene etapp. Sellised uuringud võivad kesta üle aasta, kuid tänane soovitus sai valmis veidi rohkem kui seitse kuud pärast seda, kui Island oma taotluse esitas.

Aruandes märgitakse, et Islandile on omased paljud ELile olulised väärtused, nagu hästi toimiv demokraatia ja inimõiguste austamine. Osana Euroopa Majanduspiirkonna English kaubandusliidust on kõnealune riik juba integreerunud ELi turule ja järgib enamikke ELi õigusaktidest.

Kui ELi liikmesriigid kiidavad Islandi ametliku kandidaatriigi staatuse heaks, kestavad läbirääkimised tõenäoliselt vähemalt ühe aasta. Oletades, et läbirääkimiste lõppedes esitatakse Islandile ühinemiskutse, plaanib riik kõnealuses küsimuses korraldada rahvahääletuse.

Island pöördus ELi poole riiki tabanud majanduskriisi ajal. Islandi taotlus viitab ELi rollile majandusliku ja poliitilise stabiilsuse edendajana.

Lugege täiendavalt ELi laienemise kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad