Cesta

Islandu se otevírají dveře do EU - 24/02/2010

Státní vlajka Islandu © EU

Island je připraven na přístupové rozhovory s EU

Komise ve své zprávě o připravenosti Islandu na členství v Evropské unii doporučuje zahájit s touto zemí formální přístupové rozhovory.

Ve zprávě se však rovněž uvádí, že tento ostrovní národ čítající 320 000 obyvatel bude muset vyvinout výrazné úsilí, aby sladil veškeré své zákony s právními předpisy EU, a to především v oblastech rybolovu, zemědělství a finančnictví.

V doporučení jsou shrnuty závěry analýzy vypracované Komisí o připravenosti Islandu na členství v Unii, jež je prvním předpokladem pro zahájení přístupového procesu. Vypracování podobné analýzy zpravidla trvá přes jeden rok, ale v tomto případě byla zpráva vydána pouhých sedm měsíců poté, co Island o členství v Unii zažádal.

Zpráva uvádí, že Island s Unií sdílí mnoho hodnot: má například stabilní demokratický systém, respektuje lidská práva. Je rovněž součástí Evropského hospodářského prostoru English, díky čemuž je již začleněn do trhu EU a splňuje většinu právních předpisů Unie.

Pokud členské země Unie rozhodnou přijmout Island jako oficiální kandidátskou zemi, budou zahájena přístupová jednání, která pravděpodobně potrvají alespoň jeden rok. Bude-li Islandu následně členství v EU nabídnuto, hodlá o dané otázce uspořádat referendum.

Tato země se rozhodla o členství v EU zažádat v době, kdy ji těžce zasáhla hospodářská krize. Ve své přihlášce zdůrazňuje roli Unie v prosazování hospodářské a politické stability.

Více o rozšiřování EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy