Sökväg

EU hjälper utvecklingsländerna hantera klimatförändring och lågkonjunktur - 19/10/2009

Runt 4 000 deltagare från 1 500 organisationer väntas till Stockholm för att delta i ett evenemang som sätter fokus på EU:s utvecklingsarbete.

Årets europeiska utvecklingsdagar handlar om människor och utveckling och är särskilt inriktat på hur den globala uppvärmningen och lågkonjunkturen påverkar fattigare länder.

Dessa länder drabbas särskilt hårt av klimatförändringar och ekonomisk nedgång, trots att de bär den minsta delen av skulden.

Fler och allvarligare naturkatastrofer, stigande havsnivåer och ökenspridning kan tvinga miljoner människor in i fattigdom och leda till att arbetet för att uppnå millenniemålen Englishfrançais omintetgörs. Det rådande ekonomiska klimatet har lett till minskat bistånd till utvecklingsländerna och äventyrar livsmedelsförsörjningen i redan sårbara regioner.

De europeiska utvecklingsdagarna är en mötesplats för politiker, myndighetspersonal, icke-statliga organisationer, företagsledare, akademiker, forskare och journalister, där man kan nätverka, utbyta erfarenheter och hitta nya partner för utvecklingsprojekt.

Evenemanget, som varar i tre dagar, inleds den 22 oktober och omfattar seminarier, diskussionsforum och arbetsgrupper. Det kommer att finnas en mötesplats (development village) där organisationerna kan informera om sin verksamhet.

Flera utvecklingspriser kommer att delas ut, bland annat Lorenzo Natali-priset Englishespañolfrançais , som går till journalister som engagerat sig i mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling. EU:s ungdomspris för utveckling delas ut till tonåringar som har skickat in planscher och videoklipp om mänsklig utveckling i Afrika.

Den 22 oktober kommer EU dessutom att publicera den första europeiska biståndsrapporten Englishfrançais, som ska ge näring åt debatten om EU:s biståndsarbete i de instabila länderna söder om Sahara.

EU står för mer än hälften av utvecklingsbiståndet i världen.

Läs mer om de europeiska utvecklingsdagarna Englishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar