Cosán nascleanúna

Tacú le forbraíocht - ag freastal ar athrú na haeráide is ar an gcúlú - 19/10/2009

Súil le 4,000 rannpháírtí ó 1,500 eagras ag ócáid i Stócólm a aibhseoidh iarrachtaí an AE chun tacú le forbraíocht.

Faoin mórthéama 'saoránaigh agus forbraíocht', díreoidh ócáid na bliana seo ar iarmhairtí an téimh dhomhanda is an chúlaithe ar thíortha bochta.

Cé gur orthu is lú a bhíonn milleán, is iad is mó a bhíonn buailte ag an gcúlú geilleagrach is ag athrú na haeráide araon.

Tharlódh go mbrúfadh ardú na farraige, fairsingiú na bhfásach agus droch-thubaistí nádúrtha an milliúin ar ais sa bhochtanas is go scriosfaí dul chun cinn spriocanna forbraíochta na mílaoise Englishfrançais . Agus thug aeráid reatha an gheilleagair laghdú sna deonacháin cabhrach do thíortha forbraíochta, ag laghdú tairiseacht an bhia i réigiúin atá leochaileach cheana féin.

Bailíonn Laethanta Forbraíocht na hEorpa polaiteoirí, státseirbhísigh, ENRanna, ceannairí gnó, acadúlaigh, lucht taighde is na meáin le chéile, rud a thugann deis líonraíochta chun taithí a mhalartú is chun comhpháirtithe nua a fháil do thionscadail forbraíochta.

San ócáid trí lá, a thosóidh an 22 Deireadh Fómhair, beidh oiliúint, fóraim phlé is ceardlanna. Tabharfaidh 'sráidbhaile' forbraíochta an deis d'eagrais iad féin a chur os comhair an phobail, chun feasacht faoina gcuspóirí a ardú.

Bronnfar roinnt duaiseanna a bhainfidh le forbraíocht, ina measc duais iriseoireachta Lorenzo Natali Englishespañolfrançais as sárthuairisciú ar cheisteanna maidir le cearta an duine, le daonlathas is leis an bhforbraíocht. Téann duais na hóige don fhorbraíocht chuig déagóirí as póstaeir nó as físeáin a dhéanamh faoi fhorbairt an duine san Afraic.

An 22 Deireadh Fómhair, foilseoidh an tAE an chéad tuarascáil forbraíochta Eorpach Englishfrançais riamh. Beidh sé mar bhonn don phlé faoi chur chuige an AE do thíortha 'leochaileacha' san Afraic Fho-Shahárach.

An AE a thugann breis is leath na cabhrach forbraíochta uile.

Breis faoi Laethanta Forbraíochta na hEorpa Englishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links