Navigatsioonitee

EL laieneb, kes on järgmine? - 14/10/2009

Tüüpilised majad Reykjaviki tänaval © EC

Horvaatia võib ELiga peetavate ühinemisläbirääkimistega lõpule jõuda järgmisel aastal.

Komisjoni iga-aastases aruandes ELiga ühineda soovivate riikide kohta märgitakse, et Horvaatia on jõudnud ühinemisläbirääkimiste viimasesse etappi. Aruandes kutsutakse asjaomast riiki jätkama oma jõupingutusi ühinemistingimuste täitmiseks, eelkõige korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse valdkonnas.

Asjaomane Lääne Balkani riik (rahvaarv 4,4 miljonit) oli kursil saama ELi 28. liikmesriigiks 2011. aastal, kuid piirivaidlus ELi liikmesriigi Sloveeniaga seiskas läbirääkimised rohkem kui aastaks. Läbirääkimised jätkusid hiljuti pärast seda, kui kaks asjaomast riiki leppisid kokku vaidluse lahendavas menetluses.

Võrreldes eelmise aasta aruandega on taotlused ELiga ühinemiseks esitanud veel kolm riiki – Albaania, Montenegro ja Island. Island täitis esimese tingimuse üsna varsti pärast taotluse esitamist, kui ELi liikmesriikide välisministrid palusid komisjonil hinnata Põhja-Atlandi saareriigi Islandi sobivust saada ELi liikmesriigiks.

Albaania ja Montenegro ühinevad ülejäänud kolme Lääne-Balkani riigiga (Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina ning endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik) võimalike kandidaatriikidena. Üldiselt tegi kõnealune piirkond vaatamata ülemaailmsele majanduslangusele edusamme ELi integreerumise osas. Kuid teha tuleb veel palju.

Aruandes märgitakse, et hiljuti Albaanias ja Montenegros toimunud parlamendivalimised vastasid nõutud standarditele, kuid mõlemad riigid peavad veel end õigusriikidena täiustama. Aruandes tehakse ettepanek ajutise kaubanduskokkuleppe sõlmimiseks ELi ja Serbia vahel ning kutsutakse Bosnia ja Hertsegoviinat üles kiirendama alusreforme.

Kuigi ELi liikmeks saamisel on Serbial, endisel Jugoslaavia Makedoonia Vabariigil ning Montenegrol vaja täita veel palju kriteeriume, saavad asjaomaste riikide kodanikud eeldatavasti alates jaanuarist ELi viisavabalt reisida.

Türgi puhul märgitakse aruandes, et ELi julgustab asjaomases riigis tekkinud uus impulss poliitilise reformi läbiviimiseks. Samuti kiidetakse selles Türgit suhete taastamise eest Armeeniaga (pärast sajandipikkust vaenujalal olemist) ning jõupingutuste eest Türgi kurdi vähemusega seotud pikaajalise konflikti lõpetamiseks.

Endine Serbia provints Kosovo, mis kuulutas end iseseisvaks 2008. aasta veebruaris, on ELiga suhete loomisel alles algstaadiumis. Eraldi dokumendis rõhutatakse peamisi valdkondi, millega Kosovo peab tegelema ning viise, kuidas EL saab sellele kaasa aidata.

Praegu on ELi ametlikke kandidaatriike vaid kolm – Horvaatia, Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.

Lugege täiendavalt ELi laienemise kohta English (en)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad