Sökväg

EU bidrar till rättvisa val - 18/08/2009

En av EU:s valobservatörer ser på när en kvinna lämnar sin röstsedel i en låda med texten "Choice" © EC

EU arbetar för demokrati även utanför unionens gränser. Ett av sätten är att skicka ut valobservatörer runtom i världen.

Vi i Europa är vid det här laget ganska vana vid att leva i demokratier med fria och rättvisa val. Fria val är dock inget som kan tas för givet överallt i världen. EU arbetar för demokrati i andra länder genom att bidra med valobservation och hjälpa till att organisera själva valet.

Stöd vid val består av tekniskt eller materiellt stöd i valprocessen. Det kan till exempel handla om att fastställa ett regelverk för valen eller bistå med valmaterial och utrustning. Under de senaste fem åren har EU bidragit med nästan 400 miljoner euro i över 40 länder.

Valobservation innebär att man övervakar valen med hjälp av observatörer på plats. Tack vare valobservatörernas närvaro ökar trovärdigheten och det stärker i sin tur allmänhetens förtroende för valprocessen och förhindrar valfusk. På det här sättet ser man till att de mänskliga rättigheterna respekteras och hjälper till att lösa konflikter. Sedan 2000 har EU genomfört 67 uppdrag med över 4 000 experter och observatörer.

Valobservatörerna tittar främst på om valmyndigheten är opartisk och om kandidaterna och de politiska partierna får uttrycka sina åsikter. De bedömer också om det råder lika tillgång till statliga medel och medier, att väljarna registreras utan diskriminering och att rösträkningen genomförs på ett korrekt sätt.

Just nu förbereder sig EU för att delta i president- och provinsvalet i Afghanistan som börjar den 20 augusti. Man bidrar med 40 miljoner euro till valobservation och stöd till den lokala valkommissionen.

EU har tidigare varit med och observerat valen i Guinea-Bissau, Libanon, Malawi och Ecuador och man hade valexperter på plats i Kurdistan i samband med de regionala valen i Irak.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar