Navigointipolku

Vapaiden vaalien puolesta - 18/08/2009

EU:n vaalitarkkailija seuraa, kun nainen pudottaa äänestyslippunsa vaaliuurnaan, jossa lukee "Choice" © EC

EU tukee ja edistää demokratiakehitystä eri puolilla maailmaa. Vaalitarkkailutyö on osa tätä toimintaa.

Eurooppalaiset ovat tottuneet demokraattiseen toimintaan ja vapaisiin vaaleihin. Kansanvalta ja vapaat ja yhtäläiset vaalit eivät kuitenkaan ole kaikkialla itsestäänselvyyksiä. EU tukee muiden maiden demokratiakehitystä valvomalla vaaleja ja antamalla apua vaalien järjestämiseen.

Vaaliavun tarkoituksena on tukea vaaliprosessia, ja siihen voi kuulua äänestystarvikkeiden ja -laitteiden toimittamista sekä asiantuntija-apua vaalien oikeudellisen kehyksen luomiseksi. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana EU on avustanut vaalijärjestelyjä yli 40 maassa yhteensä lähes 400 miljoonalla eurolla.

Vaalitarkkailulla tarkoitetaan sitä, että erityisiä vaalitarkkailijoita lähetetään seuraamaan vaalijärjestelyjä. Tarkkailijoiden läsnäolo lujittaa vaaliprosessin uskottavuutta ja lisää kansalaisten luottamusta siihen sekä vähentää vilpin mahdollisuuksia. Se edistää myös ihmisoikeuksien noudattamista ja konfliktien ratkaisemista. Vuodesta 2000 EU on lähettänyt 67 vaalitarkkailuvaltuuskuntaa, joihin on kuulunut yli 4 000 asiantuntijaa ja vaalitarkkailijaa.

Vaalijärjestelyjä arvioidessaan tarkkailijat kiinnittävät erityisesti huomiota vaalihallinnon puolueettomuuteen sekä ehdokkaiden ja poliittisten puolueiden mahdollisuuksiin kokoontua ja ilmaista mielipiteensä vapaasti. He arvioivat myös, ilmeneekö äänestäjien rekisteröinnissä syrjintää ja äänestystilanteessa tai ääntenlaskennassa vilppiä.

Parhaillaan EU valmistelee vaalitarkkailijoiden lähettämistä seuraamaan Afganistanissa 20. elokuuta alkavia presidentinvaaleja ja maakuntaneuvostovaaleja. EU käyttää yhteensä 40 miljoonaa euroa Afganistanin vaalien valvontaan ja niiden järjestämiseen annettavaan apuun.

Aiemmin EU on osallistunut vaalien valvontaan Guinea-Bissaussa, Libanonissa, Malawissa ja Ecuadorissa sekä lähettänyt vaaliasiantuntijoita Kurdistanin paikallisvaaleihin Irakiin.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä