Navigatsioonitee

Rohkem kui lihtsalt valik - 18/08/2009

ELi valimisvaatleja jälgib, kuidas naine sisestab hääletussedeli kasti, mille küljele on kirjutatud „Choice” (e.k „valik” ) © EC

Üks viisidest, kuidas EL edendab ja toetab demokraatiat väljaspool Euroopat, on valimiste vaatlemine mujal maailmas.

Eurooplased on üsna harjunud elama demokraatlikes riikides, kus valimised on vabad ja ausad. Seda ei saa aga enesestmõistetavaks pidada kõikjal maailmas. EL toetab demokraatiat muudes riikides, jälgides valimisi ning pakkudes korralduslikku abi.

Valimisabi seisneb valimisprotsessi tehnilises või materiaalses toetamises, näiteks valimisteks õigusliku raamistiku loomise või hääletuseks vajaliku materjali ja seadmete võimaldamise näol. Viimasel viiel aastal on EL andnud valimisabi rohkem kui 40 riigis kokku peaaegu 400 miljoni euro väärtuses.

Valimiste vaatlemine seisneb valimiste jälgimises kohapeal olevate vaatlejate vahendusel. Nende kohaolek lisab usaldusväärsust, suurendab avalikkuse usaldust valimiste vastu ning hoiab ära pettusi. Samuti aitab see vältida inimõiguste rikkumisi ning lahendada konflikte. Alates 2000. aastast on EL lähetanud 67 vaatlusmissiooni rohkem kui 4 000 eksperdi ja vaatlejaga.

Valimiste valideerimisel võtavad vaatlejad peamiselt arvesse valimisi korraldava asutuse erapooletust ning kandidaatide ja erakondade vabadust koguneda ning oma arvamust avaldada. Samuti hindavad nad seda, kas riigi vahenditele ja meediale oli õiglane juurdepääs, kas hääletajate registreerimisel ei esinenud diskrimineerimist ning kas hääletamine ja häälte lugemine toimusid pettusteta.

Praegu valmistab EL ette missiooni 20. augustil algavateks Afganistani presidendi- ja kohalike omavalitsuste valimisteks. Kõnealuste valimiste vaatlemiseks ning Afganistani valimiskomisjoni abistamiseks eraldab EL 40 miljonit eurot.

Varem on EL vaadelnud valimisi muu hulgas Guinea-Bissaus, Liibanonis, Malawis ja Ecuadoris ning lähetanud valimiseksperdid Kurdistani piirkondlikele valimistele Iraagis.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad