Navigačný riadok

Členstvo v EÚ – Island je o krok bližšie - 28/07/2009

Islandská vlajka na priečelí domu © EC

Žiadosť Islandu o pristúpenie k EÚ bola spracovaná rýchlo

Európski ministri zahraničných vecí požiadali Komisiu o zhodnotenie pripravenosti Islandu na členstvo v EÚ, čo predstavuje prvý krok prístupového procesu.

Rozhodnutie sa s ohľadom na vynikajúcu reputáciu ostrovnej krajiny zrodilo expresne – ani nie dva týždne od doručenia prihlášky Islandu.

Komisia pripraví podrobnú štúdiu o hospodárskom, právnom a politickom systéme na Islande. Vyhotovenie podobných materiálov zaberie často viac ako jeden rok. Island však pravdepodobne nebude musieť čakať rovnako dlho ako iné krajiny, pretože má rozvinutú trhovú ekonomiku a stabilné, demokratické inštitúcie, ktoré sú jednými z podmienok na vstup.

Po doručení správy rozhodne Európska rada spoločne s Parlamentom o uznaní Islandu ako kandidátskej krajiny. Až po tomto rozhodnutí sa môžu začať formálne prístupové rokovania o podmienkach členstva. Tieto môžu trvať ďalší rok či dva. Aj keď bude EÚ súhlasiť so vstupom, členstvo Islandu musia ešte potvrdiť jeho občania v referende.

Až doteraz sa 320 000 občanov ostrovného štátu v severnom Atlantiku stavalo k členstvu v EÚ vlažne. Po kolapse svojej najväčšej banky v októbri minulého roku, ktorý destabilizoval národnú menu, začal Island vnímať členstvo v EÚ a euro ako prostriedok stabilizácie hospodárstva.

Predseda Barroso privítal rozhodnutie Islandu a označil ho ako „znak životaschopnosti európskeho projektu a vyjadrenie nádeje, ktorú Európska únia stelesňuje“.

Island už je s EÚ úzko previazaný. Ako člen Európskeho hospodárskeho priestoru English (en) français (fr) je súčasťou trhu EÚ a uplatňuje väčšinu právnych predpisov EÚ. Takisto je súčasťou Schengenského priestoru bez vnútorných hraníc, ktorý tvorí väčšina členských štátov EÚ.

Jednu problematickú oblasť prístupových rokovaní môžu predstavovať práva na rybolov. Európsky hospodársky priestor nezastrešuje túto oblasť. Vďaka tomu môžu Islanďania na jednej strane bývať a pracovať v EÚ, ale zároveň môžu prijímať nezávislé rozhodnutia v oblasti poľnohospodárstva a menových záležitostí.

Ministri zahraničných vecí na svojom zasadnutí 27. júla takisto potvrdili podporu úsilia krajín západného Balkánu o členstvo. V súčasnosti sú oficiálnymi kandidátmi na členstvo v EÚ tieto krajiny: Chorvátsko, Turecko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko. Ďalšie balkánske krajiny – Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko a Kosovo – uvažujú o členstve.

Viac o rozširovaní EÚ English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy