Navigācijas ceļš

Dalība ES — Īslande sper pirmo soli - 28/07/2009

Uz dzīvojamās mājas izkārts Īslandes karogs © EC

Pieņemts Īslandes pieteikums par pievienošanos ES, kas ir pirmais posms pievienošanās procesā.

Eiropas ārlietu ministri uzdevuši Komisijai par pienākumu novērtēt Īslandes gatavību pievienoties ES, kas ir pievienošanās procesa pirmais posms.

Lēmumu pieņēma ātri — nepilnās divās nedēļās pēc tam, kad Īslande iesniedza pieteikumu,— apliecinot valsts labo sagatavotību.

Tagad Komisija sagatavos sīkāku pētījumu par Īslandes ekonomiku, tiesisko un politisko sistēmu. Šīs izpētes veikšanai parasti nepietiek ar vienu gadu. Tomēr, iespējams, Īslandei nebūs jāgaida tik ilgi kā dažām citām valstīm, jo tai jau ir attīstīta tirgus ekonomika un stabilas, demokrātiskas iestādes, kas ir divi svarīgi dalības priekšnosacījumi.

Pēc ziņojuma saņemšanas Eiropadome un Parlaments izlems, vai Īslande atzīstama par oficiālu kandidātvalsti. Tikai tad varēs sākties oficiālās sarunas par dalības noteikumiem, kas var ilgt vēl vienu vai divus gadus. Ja ES izšķirsies par Īslandes uzņemšanu, valsts šajā jautājumā rīkos referendumu.

Vēl pavisam nesen šī valsts, kuras kopējais iedzīvotāju skaits sasniedz 320 000 un kas atrodas Atlantijas okeāna ziemeļos, nevēlējās iestāties ES. Tomēr pēc tās lielāko banku sabrukuma oktobrī, kas izraisīja Īslandes kronas vērtības krišanos, valsts uzskata, ka pievienojoties ES un pieņemot eiro, tā varēs stabilizēt savu ekonomiku.

Priekšsēdētājs Barrozu pauda prieku par Īslandes lēmumu un, novērtējot to, atzina, ka tas “apliecina Eiropas projekta vitalitāti un cerību, ko iemieso Eiropas Savienība”.

Īslande jau daudzējādi ir cieši saistīta ar ES. Īslande kā Eiropas Ekonomikas zonas English (en) français (fr) tirdzniecības bloka dalībniece ietilpst ES tirgū un ievēro lielāko daļu ES tiesību aktu. Tāpat kā lielākā daļa ES valstu tā ietilpst arī Šengenas zonā, kas ir brīva no pasu kontroles.

Viens grūts sarunu jautājums varētu būt zvejas tiesības. Tā kā šo jautājumu nereglamentē Eiropas Ekonomikas zona, īslandieši var dzīvot un strādāt ES, bet var arī paši izstrādāt savu lauksaimniecības un monetāro politiku.

Ārlietu ministri savā 27. jūlija sanāksmē vēlreiz izteica atbalstu Rietumbalkānu valstu centieniem iestāties ES. Pašlaik trīs valstis — Horvātija, Turcija un Bijušās Dienvidslāvijas Republika Maķedonija — ir oficiāli atzītas par ES kandidātvalstīm. Piecas citas Rietumbalkānu valstis — Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Melnkalni, Serbiju un Kosovu — uzskata par potenciālajām kandidātvalstīm.

Vairāk par ES paplašināšanos English (en)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites