Sökväg

Logotyp för G8-mötet © G8

G8-länderna har åtagit sig att begränsa jordens temperaturökning till högst två grader. Länderna ska också minska sina utsläpp av växthusgaser med 80 % till 2050.

Överenskommelserna är ett betydelsefullt steg mot ett samförstånd om hur man ska dela på kostnaderna för utsläppsminskningarna. Men mycket återstår att göra inför klimatkonferensen i Köpenhamn säger ledarna. FN hoppas få till stånd ett nytt globalt klimatavtal på världstoppmötet i december.

Förra året beslutade G8-länderna att man ska försöka halvera de globala utsläppen till 2050, men preciserade inte hur det målet skulle uppnås. Denna gång enades de om att de utvecklade länderna ska skära ner sina utsläpp med 80 %.

En grupp utvecklingsländer – Kina, Indien, Brasilien, Mexico och Sydafrika – vill att G8-länderna ska anta mål för 2020 och stå för ekonomiskt stöd och teknisk hjälp till klimatarbetet.

Diskussionerna med de viktigaste tillväxtekonomierna hölls samtidigt med toppmötet, inom ramen för Major Economies Forum. Det forumet samlar de viktigaste aktörerna – G8-länderna (USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Ryssland), 5 stora utvecklingsländer (Kina, Indien, Brasilien, Mexico och Sydafrika) plus Australien, Indonesien, Sydkorea och EU.

Utvecklingsländerna enades dock med G8 om att jordens genomsnittstemperatur inte får öka med mer än 2 °C – ett stort steg i klimatkampen. Det tröskelvärdet är viktigt, eftersom det minimerar risken för att klimatförändringarna ska rusa iväg okontrollerat.

Klimatet var huvudtemat då världsledarna samlades för G8:s årliga toppmöte och i de separata överläggningarna med tillväxtekonomierna. Ledarna brottades också med ämnen som den haltande världsekonomin, utvecklingen i Afrika, icke-spridning av kärnvapen, finansiella reformer och livsmedelssäkerhet.

G8-ledarna avsatte 20 miljarder dollar under tre år för investeringar i jordbruket i fattigare länder för att bekämpa hungersnöden. De enades också om att arbeta för nya regler för det finansiella systemet, försöka häva kreditkrisen och ta upp samtalen om världshandeln.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar