Kruimelpad

Logo van de G8-top © G8

De G8 hebben zich ertoe verbonden tegen 2050 de opwarming van de aarde tot 2°C te beperken en hun uitstoot van broeikasgassen met 80% te verminderen

Deze akkoorden zijn een belangrijkste stap naar een wereldwijde consensus over de verdeling van de lasten van de uitstootvermindering. De leiders wijzen er echter op dat er nog veel werk wacht vóór de VN-klimaatveranderingsconferentie in Kopenhagen. De VN hoopt op de wereldtop in december een nieuw wereldwijd akkoord te bereiken.

Vorig jaar spraken de G8 af dat de wereld tegen 2050 de uitstoot moest halveren, zonder te bepalen hoe dit zou gebeuren. Nu kwamen ze overeen dat de ontwikkelde landen hiervoor hun uitstoot met 80% zouden verminderen.

Een groep ontwikkelingslanden - China, India, Brazilië, Mexico en Zuid-Afrika - willen dat de G8 met streefcijfers voor 2020 komt en financiële en technologische hulp voor de strijd tegen de klimaatverandering toezegt.

In de marge van de top waren er besprekingen met belangrijke opkomende mogendheden, in het Forum van grote economieën. Dit forum brengt alle belangrijke spelers samen: de G8 (de VS, Canada, het VK, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en Rusland), de G5 van de grote ontwikkelingslanden (China, India, Brazilië, Mexico en Zuid-Afrika), plus Australië, Indonesië, Zuid-Korea en de EU.

De ontwikkelingslanden sloten zich aan bij het G8-standpunt dat de gemiddelde temperatuur met niet meer dan 2°C mag stijgen - een grote stap vooruit in de strijd tegen de opwarming van de planeet. Deze grens is belangrijk omdat ze het risico op een gevaarlijke versnelling van de klimaatverandering beperkt.

De opwarming van de aarde was een topprioriteit tijdens de G8-top en de besprekingen met de opkomende landen. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren de vertragende wereldeconomie, de ontwikkelingen in Afrika, nucleaire non-proliferatie, financiële hervorming en voedselveiligheid.

De G8-leiders legden een budget van 20 miljard euro vast om gedurende drie jaar investeringen in de landbouw in arme landen te stimuleren en hongersnood te bestrijden. Ze beloofden ook werk te zullen maken van nieuwe regels voor het financiële stelsel en zich in te zetten om de kredietcrisis een halt toe te roepen en de wereldhandelsbesprekingen weer vlot te trekken.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links