Navigācijas ceļš

Katrai valstij jāuzņemas sava daļa pienākumu attiecībā uz klimata pārmaiņu ierobežošanu - 10/07/2009

G8 sanāksmes logotips © G8

G8 valstis apņēmušas gādāt par to, lai globālās sasilšanas izraisītais temperatūras pieaugums nepārsniegtu 2 °C. Tāpat arī tās apņēmušās līdz 2050. gadam savu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināt par 80 %.

Panāktā vienošanās ir svarīgs sasniegums ceļā uz visas pasaules mēroga vienošanos par to, kādā apmērā katrai valstij jāsamazina izmešu daudzums. Tomēr sanāksmes dalībnieki norādīja, ka līdz Kopenhāgenas konferencei par klimata pārmaiņām vēl ir daudz darāmā. ANO cer, ka Kopenhāgenas konferencē, kas notiks decembrī, izdosies noslēgt jaunu visas pasaules mēroga vienošanos.

Pērn “lielais astotnieks” vienojās, ka līdz 2050. gadam izmešu apjoms pasaulē būtu jāsamazina uz pusi, tomēr neprecizēja, kā to panākt. Šoreiz G8 valstis bija vienisprātis, ka industriāli attīstītajām valstīm emisijas daudzums jāsamazina par 80 %.

Virkne jaunattīstības valstu — Brazīlija, Dienvidāfrika, Indija, Ķīna un Meksika — vēlas, lai G8 valstis vienotos par mērķiem, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam, kā arī finansiāli un tehniski palīdzētu mazināt klimata pārmaiņas.

Vienlaicīgi ar G8 valstu sanāksmi notika arī Lielāko tautsaimniecību foruma sammits, kurā “lielā astotnieka” pārstāvji apspriedās ar ekonomiski spēcīgākajām jaunattīstības valstīm. Minētais forums pulcē visus nozīmīgākos dalībniekus — G8 valstis (ASV, Franciju, Kanādu, Itāliju, Japānu, Krieviju, Lielbritāniju un Vāciju), G5 jeb ietekmīgākās jaunattīstības valstis (Brazīliju, Dienvidāfriku, Ķīnu, Indiju un Meksiku), kā arī Austrāliju, Dienvidkoreju, Indonēziju un ES.

Jaunattīstības valstis piekrita “lielā astotnieka” viedoklim, ka visā pasaulē maksimālais vidējās temperatūras pieaugums nedrīkst pārsniegt 2 °C. Tā ir jauna un svarīga atziņa cīņā pret globālo sasilšanu. Šo robežu ir svarīgi ievērot tāpēc, ka citādi klimata pārmaiņas var kļūt nekontrolējamas.

Globālā sasilšana bija viens no galvenajiem tematiem, ko pasaules valstu līderi apsprieda gan G8 gadskārtējā sanāksmē, gan atsevišķi notikušajās diskusijās ar tām jaunattīstības valstīm, kuru ekonomika piedzīvo strauju izaugsmi. Līderi pievērsās arī globālajai ekonomikas krīzei, norisēm Āfrikā, kodoltehnoloģiju pārmērīgas izplatības nepieļaušanai, finanšu nozares reformai un pārtikas apgādei.

G8 valstu līderi vienojās triju gadu laikā ieguldīt 20 miljardus ASV dolāru nabadzīgāko valstu lauksaimniecībā, kā arī mazināt badu. Vēl viņi vienojās ieviest jaunus noteikumus finanšu sistēmā, censties pārvarēt finanšu krīzi un atsākt PTO tirdzniecības sarunas.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites