Navigatsioonitee

Kliimamuutusest põhjustatud koorma jagamine - 10/07/2009

G8 tippkohtumise logo © G8

G8 riigid leppisid kokku globaalse soojenemise piiramises 2°C-ni ning kasvuhoonegaaside vähendamises 80 % võrra aastaks 2050.

Kõnealune kokkulepe tähistab olulist sammu heitkoguste kärpimise jagamist käsitleva globaalse üksmeele suunas. Kuid riigijuhtide sõnul on enne Kopenhaagenis toimuvat kliimamuutuse konverentsi vaja teha veel palju tööd. ÜRO loodab saavutada uue globaalse kokkuleppe detsembris toimuval ülemaailmsel tippkohtumisel.

Eelmisel aastal leppisid G8 riigid kokku selles, et ülemaailmselt tuleb aastaks 2050 heitkoguseid vähendada poole võrra. Kuid selle eesmärgi saavutamise viise nad ei määratlenud. Seekord lepiti kokku asjaolus, et arenenud riigid peavad heitkoguseid vähendama 80 % võrra.

Rida arenguriike – Hiina, India, Brasiilia, Mehhiko ja Lõuna-Aafrika Vabariik – soovivad, et G8 riigid seaksid eesmärgid ka 2020. aastaks ning annaksid rahalist ja tehnoloogilist abi kliimamuutuse vastu võitlemiseks.

Olulisemate majandusjõudude arutelud leidsid aset tippkohtumise raames toimunud tähtsamate majandusriikide foorumil. Foorumil osalesid kõik peamised majandusjõud – G8 riigid (Ameerika Ühendriigid, Kanada, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan ja Venemaa), G5 arenguriigid (Hiina, India, Brasiilia, Mehhiko ja Lõuna-Aafrika Vabariik). Samuti ka Austraalia, Indoneesia, Lõuna-Korea ja EL.

Arenguriigid ühinesid G8 kokkuleppega selle kohta, et keskmine temperatuur ei tohiks tõusta rohkem kui 2°C, mis on märkimisväärne saavutus globaalse soojenemise vastases võitluses. Piirangu seadmine on oluline, sest sellega minimeeritakse kliimamuutuse kontrolli alt väljumise riski.

Globaalne soojenemine oli üks maailmaliidrite peamistest prioriteetidest, mida nad arutasid G8 tippkohtumisel ning kiiresti areneva majandusega riikide esindajatega peetud kohtumistel. Riigijuhid arutasid ka teemasid, mis on seotud üleilmse majanduslanguse, Aafrikas toimuvate arengute, tuumarelva leviku tõkestamise, finantsreformi ja toiduainetega kindlustatusega.

G8 liidrid leppisid kokku 20 miljardi dollari eraldamises kolme aasta jooksul, et soodustada investeerimist põllumajandusse vaesemates riikides ning võidelda näljaga. Samuti lepiti kokku finantssüsteemi uute eeskirjade koostamises, seati eesmärgiks lõpetada laenuraha vähenemisega seotud olukord ning taaselustada maailmakaubanduse läbirääkimised.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad