Sti

En retfærdig fordeling af klimabyrden - 10/07/2009

Logo for G8-topmødet © G8

G8-landene har forpligtet sig til at begrænse den globale opvarmning til to grader og mindske udledningen af drivhusgasser med 80 % frem til 2050.

Aftalerne er et markant skridt i retning af en global konsensus om, hvordan man skal fordele opgaven med at mindske udslippet. Men som lederne sagde, skal der stadig gøres en stor indsats inden klimakonferencen i København. FN håber at få en ny global aftale i hus på verdenstopmødet til december.

Sidste år satte G8-landene sig som mål, at de globale udledninger skal halveres inden 2050, men man nævnte ikke, hvordan målet skal nås. Nu er de blevet enige om, at industrilandene skal nedbringe deres udslip med 80 %.

En gruppe af udviklingslande – Brasilien, Indien, Kina, Mexico og Sydafrika – ønsker, at G8-landene fastsætter mål for 2020 og stiller økonomisk og teknologisk bistand til rådighed til kampen mod klimaændringer.

Drøftelserne med de store vækstøkonomier fandt sted på sidelinjen af topmødet – i Forummet for de Større Økonomier (MEF). Forummet samler de største aktører på verdensscenen – G8-gruppen (Canada, Frankrig, Italien, Japan, Rusland, Storbritannien, Tyskland og USA), de store udviklingslandes G5-gruppe (Brasilien, Indien, Kina, Mexico og Sydafrika) samt Australien, Indonesien, Sydkorea og EU.

Udviklingslandene var enige med G8-landene om, at stigningen i den gennemsnitlige verdenstemperatur skal holdes under to grader – et afgørende gennembrud i kampen mod global opvarmning. Loftet er vigtigt, fordi det mindsker risikoen for, at klimaændringerne løber løbsk.

Den globale opvarmning var en topprioritet for verdens ledere, da de mødtes til det årlige G8-topmøde og til særskilte drøftelser med de nye vækstøkonomier. Andre emner på dagsordenen var den skrantende verdensøkonomi, udviklingen i Afrika, ikke-spredning af kernevåben, reformen af finanssektoren og fødevaresikkerhed.

G8-lederne lovede at afsætte 20 milliarder US-dollar over tre år for at støtte landbrugsproduktionen i de fattige lande og bekæmpe hungersnød. De blev også enige om at øge reguleringen af finanssektoren, sætte ind over for kreditkrisen og puste nyt liv i WTO-forhandlingerne.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links