Cesta

Logo summitu G8 © G8

Země G8 přijaly závazek, že do roku 2050 omezí vzrůst průměrné teploty v důsledku globálního oteplování na 2°C a zároveň do tohoto roku sníží emise skleníkových plynů o 80 %.

Dosažená dohoda představuje významný krok směrem k celosvětovému konsensu ohledně způsobu, jak společně omezit emise skleníkových plynů. Vrcholní představitelé těchto zemí však uvádějí, že před konferencí o změnách klimatu, která se bude konat v Kodani, je třeba udělat ještě mnoho práce. OSN doufá, že na prosincovém celosvětovém summitu se dosáhne nové globální dohody.

Země G8 došly minulý rok ke společnému závěru, že do roku 2050 je třeba celosvětově snížit emise o polovinu, avšak již se jim nepodařilo dohodnout, jak tohoto cíle dosáhnout. Tentokrát se shodly na tom, že rozvojové státy musejí své emise snížit o 80 %.

Skupina rozvojových států, k nimž patří Čína, Indie, Brazílie, Mexiko a Jihoafrická republika, žádá, aby země G8 přijaly cíle na rok 2020 a poskytly na boj proti změně klimatu finanční a technologickou pomoc.

V rámci Fóra největších světových ekonomik zároveň probíhaly diskuse s hlavními nově vznikajícími hospodářskými velmocemi. Na tomto fóru se setkávají hlavní hráči světové ekonomiky: země G8 (USA, Kanada, Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Japonsko a Rusko), skupina hlavních rozvojových zemí (Čína, Indie, Brazílie, Mexiko a Jihoafrická republika) a Austrálie, Indonésie, Jižní Korea a Evropská unie.

Rozvojové země souhlasily se skupinou G8, že průměrné globální teploty by neměly vzrůst o více než 2°C - uznání této skutečnosti z jejich strany bylo pro boj proti globálnímu oteplování naprosto zásadní. Stanovit si takový limit je důležité, jelikož se tak snižuje riziko, že se nám změna klimatu nebezpečně vymkne z rukou.

Globální oteplování bylo pro vrcholné představitele uvedených zemí jedním z prioritních témat, o nichž na letošní schůzce G8 i během diskusí s nově vznikajícími hospodářskými velmocemi hovořili. Dále se diskutovalo o řešení klesajícího výkonu globální ekonomiky, o rozvoji v Africe, zamezení šíření jaderných zbraní, finanční reformě a zajištění potravin.

Zástupci zemí G8 se zavázali, že během tří let vyčlení 20 miliard dolarů na rozvoj investic do zemědělství v chudších zemích a na potírání hladu. Rovněž se dohodli, že se budou snažit vytvořit nová pravidla pro finanční systém, ukončit úvěrovou krizi a obnovit jednání o světovém obchodu.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy