Навигационна пътека

Лого на срещата на върха на Г-8 © Г-8

Страните от Г-8 поеха ангажимент да ограничат глобалното затопляне до 2°C и да намалят емисиите си на парникови газове с 80 % до 2050 г.

Споразуменията представляват важна стъпка към световен консенсус за подялба на отговорността за ограничаване на вредните емисии. Според лидерите обаче до конференцията за изменението на климата в Копенхаген трябва да се свърши още много работа. ООН се надява, че на срещата на върха през декември ще бъде сключено ново световно споразумение.

Миналата година на срещата на Г-8 бе постигнато споразумение, че до 2050 г. емисиите в света следва да бъдат намалени наполовина, но не бяха посочени начините за постигането на подобен резултат. На настоящата среща бе договорено развитите страни да намалят своите емисии с 80 %.

Група развиващи се страни - Китай, Индия, Бразилия, Мексико и Южна Африка - иска страните от Г-8 да приемат цели за 2020 г. и да им предоставят финансова и технологична помощ за борба с изменението на климата.

Дискусиите с основните новопоявяващи се икономически сили се проведоха паралелно със срещата на върха, в рамките на Форума на големите икономики (ФГИ). На форума се срещат всички основни заинтересовани страни - членовете на Г-8 (САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Русия), основните развиващи се страни, така наречените Г-5 (Китай, Индия, Бразилия, Мексико, Южна Африка) и Австралия, Индонезия, Южна Корея и ЕС.

Развиващите се страни се присъединиха към Г-8 в решението, че средните температури не трябва да се покачват с повече от 2°C, което представлява важно ново постижение в борбата с глобалното затопляне. Определянето на праг е важно, тъй като намалява риска от опасно и неудържимо изменение на климата.

Глобалното затопляне бе сред основните приоритети на световните лидери за срещата на върха на Г-8 и за дискусиите с новопоявяващите се икономики. Те обсъдиха също така и рецесията в световната икономика, развитието в Африка, неразпространението на ядрени оръжия, финансовата реформа и осигуряването на прехрана.

Г-8 пое ангажимент да предостави през следващите три години 20 млрд. долара за стимулиране на инвестициите в селското стопанство в по-бедните страни и за борба с глада. Страните се споразумяха също да работят за установяване на нови правила за финансовата система, прекратяване на кредитната криза и подновяване на международните търговски преговори.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки