Sökväg

Östliga förbindelser - 08/05/2009

Karta över regionen © EC

EU lanserar ett program för att knyta närmare band med sex länder i östra Europa och södra Kaukasus.

Det nya östliga partnerskapet kan leda till frihandelsavtal, ekonomiskt stöd, energitrygghet och visumfria resor till EU för Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina. För EU kan det betyda ökad stabilitet och säkerhet mot öst.

Regionen har genomgått flera kriser sedan Sovjetunionen föll, och det finns fortfarande olösta konflikter. Partnerskapet lanserades vid toppmötet i Prag, där EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso framhöll att tätare förbindelser med öst är mycket viktiga för EU.

Partnerskapet ger EU:s grannskapspolitik DeutschEnglishespañolfrançais en särskild östlig dimension. Behovet av detta blev tydligt efter konflikten mellan Ryssland och Georgien i somras och den rysk-ukrainska gaskrisen i januari. De senaste oroligheterna i Moldavien har skapat ny oro för stabiliteten i området.

De sex länderna ska få mer ekonomisk hjälp från EU för att kunna genomföra politiska och ekonomiska reformer. Om reformerna lyckas kan det bana väg för omfattande associeringsavtal med EU, med frihandelsavtal och garantier för energiförsörjningen. Energitrygghet är en särskilt viktig fråga för de EU-länder som får sin olja och gas via ryska gasledningar som går genom Ukraina.

Länderna – alla forna sovjetrepubliker – måste lösa sina problem med demokratin och rättsstatsprincipen. De är hårt drabbade av lågkonjunkturen och kämpar fortfarande med omställningen till marknadsekonomi.

Genom partnerskapet erbjuder EU experter på regional utveckling och program för att komma till rätta med ekonomiska och sociala skillnader. EU överväger också att öppna sin arbetsmarknad för partnerländerna. Det kan dessutom bli lättare att resa in i EU om länderna ser till att gränskontrollerna uppfyller EU-standard.

Gränskontroll är ett av de fem huvudområden där EU vill hjälpa till. De andra är stöd till småföretag, sammankoppling av regionala elnät, gas- och oljeledningar från Kaspiska havet till Europa och samarbete om katastrofberedskap.

Kommissionen kommer att anslå ytterligare 350 miljoner euro utöver de pengar som redan finns för 2010–2013. Därutöver kommer 250 miljoner euro som redan öronmärkts till regionen att omfördelas för att stödja det nya programmet.

Läs mer om EU:s östliga partnerskap Englishfrançais .

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar