Navigācijas ceļš

Reģiona karte © EC

ES paziņo par programmu, kuras mērķis ir ciešāki sakari ar sešām valstīm Austrumeiropā un Dienvidkaukāzā.

Austrumu partnerība Armēnijai, Azerbaidžānai, Baltkrievijai, Gruzijai, Moldovai un Ukrainai ļauj cerēt uz brīvās tirdzniecības nolīgumiem, finansiālu atbalstu, palīdzību energoapgādes drošības nodrošināšanā un bezvīzu ceļošanu. ES tā varētu nozīmēt lielāku stabilāti un drošību pie austrumu robežas.

Kopš Padomju Savienības sabrukuma reģionā pieredzētas daudzas krīzes, un tajā joprojām ir nemierīgi neatrisināto konfliktu dēļ. Komisijas priekšsēdētājs Barrozu, Prāgas sammitā izziņojot programmu, teica, ka ES ir “vitāli ieinteresēta” ciešākos sakaros.

Šī partnerība ES kaimiņvalstu politiku DeutschEnglishespañolfrançais papildina ar īpašu austrumu dimensiju. Uz to, ka vajadzība pēc tās ir steidzama un nav atliekama, nepārprotami norādīja Krievijas un Gruzijas konflikts pagājušovasar un Krievijas un Ukrainas gāzes konflikts janvārī. Līdz ar nesenajiem nemieriem Moldovā atkal rādās raizes par stabilitāti reģionā.

Šīs sešas valstis no ES saņems lielāku finanšu palīdzību, lai varētu īstenot savas politiskās un ekonomiskās reformas. Ja tās sekmīgi īstenos, varētu tikt noslēgti vispārēji asociācijas nolīgumi ar ES, tostarp brīvās tirdzniecības nolīgumi un saistības energoapgādes drošības jomā, kuras ir svarīgas ES valstīm, jo Krievijas naftas un gāzes piegādes šķērso šo reģionu.

Šīs valstīm, kas ir bijušās Padomju Savienības republikas, ir nopietnas grūtības ieviest demokrātiju un tiesiskumu. Tās smagi skārusi recesija, tomēr tas turpina cīnīties, lai pārietu uz tirgus ekonomiku.

Papildus reģionālās attīstības lietpratībai ES piedāvā ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanas programmas un ir gatava apsvērt darba tirgus atvēršanu darba ņēmējiem no šīm partnervalstīm. Ceļotājiem ES apmeklējumu varētu padarīt vieglāku, ja valstis nodrošinās ES standartiem atbilstīgu robežkontroli.

Robežpārvaldība ir viena no piecām svarīgākajām jomām, kurās ES vēlas nākt talkā. Pārējās ir atbalsts mazajiem uzņēmumiem, reģionālo elektrotīklu savienošana, gāzes un naftas vadi no Kaspijas jūras uz Eiropu, kā arī sadarbība ārkārtas situācijās.

Papildus resursiem, kas jau ir ieplānoti 2010.-2013. gadam, Komisija piešķirs vēl 350 miljonus eiro. Reģionam jau atvēlētos 250 miljonus pārorientēs jaunās programmas atbalstam.

Lasiet vairāk par Austrumu partnerību Englishfrançais .

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites