Navigatsioonitee

Euroopa Liidu idasuhted - 08/05/2009

Piirkonna kaart ©EC

EL käivitab programmi, et luua tihedamad suhted kuue Ida-Euroopa ja Lõuna-Kaukaasia riigiga.

Idapartnerlus pakub võimalust sõlmida vabakaubanduslepinguid, saada rahalist abi, aidata energiavarustuse kindlustamisel ning reisida viisavabalt Euroopa Liitu Armeeniast, Aserbaidžaanist, Valgevenest, Gruusiast, Moldovast ja Ukrainast. Euroopale tähendaks see suuremat stabiilsust ja turvalisust oma idapoolsematel aladel.

Pärast Nõukogude Liidu lagunemist on asjaomane piirkond läbinud arvukaid kriise ning peab jätkuvalt tegelema lahendamata konfliktidega. Programmi käivitaval tippkohtumisel Prahas sõnas komisjoni president Barroso, et tihedamad suhted on ELi jaoks eluliselt olulised.

Kõnealune partnerlus lisab konkreetse idamõõtme ELi naabruspoliitikale DeutschEnglishespañolfrançais . Pakilist vajadust selle järele rõhutasid Venemaa–Gruusia konflikt eelmisel suvel ning Venemaa–Ukraina gaasitüli jaanuaris. Hiljutised rahutused Moldovas on taas pannud muret tundma piirkonna stabiilsuse pärast.

Asjaomased kuus riiki saavad ELilt rohkem rahalist abi poliitiliste ja majandusreformide teostamiseks. Edukad reformid võivad viia ulatuslike assotsiatisoonilepingute sõlmimiseni ELiga. Need hõlmaksid vabakaubanduslepinguid ning kohustusi energiavarustuse kindlustamise valdkonnas, mis on oluline ELi liikmesriikidele, kelle nafta- ja gaasitarned piirkonda läbivad.

Need endised Nõukogude Liidu vabariigid seisavad aga silmitsi tõsiste probleemidega, mis puudutab demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet. Majanduslanguse tõttu tõsise löögi saanud riigid jätkavad püüdlusi minna üle turumajandusele.

Lisaks ekspertiisile regionaalarengu valdkonnas pakub EL programme majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamiseks ning võib kaaluda oma tööturu avamist partnerriikidest pärit töötajatele. Samuti võiks lihtsustada Euroopa Liitu reisimist, kui kõnealused riigid viiksid piirikontrollid vastavusse ELi nõuetega.

Piirihaldus on üks viiest põhivaldkonnast, milles EL soovib oma abi pakkuda. Teised valdkonnad on väikeettevõtete toetamine, piirkondlike elektrivõrkude ühendamine, gaasi- ja naftajuhtmed Kaspia mere piirkonnast Euroopasse ning koostöö õnnetustele reageerimise valdkonnas.

Komisjon eraldab lisaks 350 miljonit eurot juba aastateks 2010–2013 kavandatud vahenditele. Uue programmi toetuseks suunatakse ümber veel ka 250 miljonit eurot juba kõnealusele piirkonnale eraldatud vahenditest.

Loe lisaks ELi idapartnerluse Englishfrançais kohta.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad