Sökväg

Nya horisonter för EU - 01/05/2009

Målning av ett träd med flaggor © EC

Den 1 maj är det fem år sedan EU upplevde sin största utvidgning hittills. Tio länder blev medlemmar den där historiska dagen 2004: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

I ett enda slag English gick EU från 15 till 25 medlemmar och fick ca 73 miljoner nya invånare och nio nya officiella språk. EU:s östra gräns flyttade nästan 100 mil österut och Europa kunde enas efter årtionden av splittring under som det kalla kriget.

Ytterligare två länder – Rumänien och Bulgarien – anslöt sig 2007 och EU har nu 27 medlemmar.

Har utvidgningen blivit en framgång? Enligt en ny rapport English är svaret ett otvetydigt ja.

Den har medfört stora ekonomiska och politiska fördelar för både nya och gamla medlemsländer. Levnadsstandarden i de nya medlemsländerna har ökat påtagligt. Deras ekonomier har moderniserats och institutionerna har blivit stabilare.

De gamla medlemsländerna har fått nya investerings- och exportmöjligheter. Dessutom har EU blivit mer konkurrenskraftigt tack vare den ökade handeln mellan länderna.

Utvidgningen österut har också ökat den politiska stabiliteten och stärkt demokratin och rättsstaten i hela Europa – även i de länder på Balkan som vill bli EU-medlemmar. EU har dessutom fått mer tyngd på världsscenen när man försöker lösa globala problem som klimatförändringen och finanskrisen.

Men den rådande lågkonjunkturen har väckt liv i protektionistiska strömningar som hotar framgångarna. ”Många ifrågasätter EU:s utvidgning i dessa kristider”, sa utvidgningskommissionär Olli Rehn nyligen i ett tal. ”När vi försöker råda bot på den ekonomiska krisen får vi inte göra utvidgningen till en syndabock, för det förtjänar den inte. Den har inte orsakat våra samhällsproblem.”

En stark inre marknad är istället avgörande för EU:s ekonomiska återhämtning. Nya medlemsländer uppmanas att fortsätta sitt reformarbete för att fördjupa den ekonomiska och politiska integrationen. Sådana reformer måste till för att EU ska kunna ta emot nya medlemmar framöver.

Det finns nu tre länder – Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – som officiellt har godkänts som kandidater för EU-medlemskap. Fem andra länder på västra Balkan – Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien och Kosovo – ses som möjliga kandidatländer.

Läs mer om femårsdagen av EU-utvidgningen 2004 English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar