Navigačný riadok

Kresba stromu s vlajkami © EC

1. mája oslávime 5. výročie najväčšieho rozšírenia EÚ. V tento deň sa v roku 2004 k Únii pripojilo 10 krajín – Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

V dôsledku „veľkého tresku“ English sa počet členských krajín zvýšil z 15 na 25, počet obyvateľov EÚ stúpol o 73 miliónov a k 12 úradným jazykom pribudlo 9 nových. Pri tomto znovuzjednotení Európy, ktorú desaťročia delila studená vojna, sa hranice Únie posunuli takmer o 1000 kilometrov na východ.

V roku 2007 vstúpili do EÚ Bulharsko a Rumunsko, čím sa počet jej členov zvýšil na 27.

Bolo rozšírenie EÚ úspechom? Podľa nedávnej správy EÚ English možno jednoznačne povedať, že áno.

Rozšírenie je obrovským ekonomickým prínosom pre staré i nové členské štáty. V nových členských štátoch sa zvýšila životná úroveň, modernizovalo hospodárstvo a vytvorili sa stabilnejšie inštitúcie.

Staré členské štáty získali nové investičné a vývozné príležitosti a Európska únia ako celok profitovala zo zvýšenej obchodnej výmeny medzi členskými štátmi a posilnenej konkurencieschopnosti.

Rozšírenie na východ zlepšilo pozíciu EÚ pri riešení globálnych problémov (napr. zmeny klímy a finančná kríza) a viedlo k posilneniu politickej stability, demokracie a princípov právneho štátu v celej Európe vrátane balkánskych štátov, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ.

Súčasná hospodárska recesia však vyvolala protekcionistické nálady, ktoré spochybňujú tento úspech. „Mnohí Európania sa v čase hospodárskej krízy pýtajú na zmysel rozširovania EÚ,“ uviedol vo svojom nedávnom prejave komisár pre rozširovanie Olli Rehn. „Avšak ani v čase boja proti ekonomickej recesii nesmieme robiť z rozširovania EÚ obetného baránka, pretože to nie je spravodlivé a nesúvisí to s našimi sociálnymi problémami.“

Naopak, silný jednotný trh sa považuje za kľúč k ekonomickej obnove Európy. Nové členské štáty sa vyzývajú k pokračujúcim reformám, ktoré vedú k prehĺbeniu ich ekonomickej a politickej integrácie. Takéto reformy sú nevyhnutné, ak má EÚ v budúcnosti prijať nových členov.

V súčasnosti sú oficiálnymi kandidátmi na členstvo v EÚ tieto krajiny: Chorvátsko, Turecko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko. Päť ďalších balkánskych krajín – Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko a Kosovo – sa považuje za potenciálnych kandidátov.

Viac informácií o 5. výročí rozšírenia EÚ English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy