Ścieżka nawigacji

Nowe horyzonty - 01/05/2009

Obrazek przedstawiający drzewo, na którym zamiast liści wiszą flagi krajów UE © EC

Dnia 1 maja przypada piąta rocznica największego w historii rozszerzenia Unii Europejskiej. Pięć lat temu do UE przystąpiło dziesięć nowych państw – Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia i Węgry.

„Wielkie rozszerzenie” English z 2004 roku całkowicie odmieniło oblicze Unii Europejskiej – liczba państw członkowskich powiększyła się z 15 do 25, liczba ludności wzrosła o około 73 mln ludzi, a do języków urzędowych UE dodano dziewięć kolejnych. Granice Unii przesunęły się o prawie tysiąc kilometrów na wschód, dzięki czemu nastąpiło ponowne połączenie w jedną całość kontynentu, który przez dziesięciolecia dzieliła żelazna kurtyna.

W 2007 roku do Unii przystąpiły kolejne dwa państwa – Rumunia i Bułgaria.

Czy rozszerzenie UE można uznać za sukces? Z najnowszego raportu UE English wynika, że zdecydowanie tak.

Przyniosło ono ogromne korzyści gospodarcze i polityczne zarówno starym, jak i nowym państwom członkowskim. Dzięki przystąpieniu do UE nowe państwa członkowskie osiągnęły wyższy poziom życia, a także otrzymały impuls dla modernizacji gospodarki i stabilizacji instytucji.

Przed starymi państwami członkowskimi otwarły się nowe możliwości inwestycyjne i eksportowe. Cała Unia skorzystała na zwiększeniu wymiany handlowej pomiędzy państwami członkowskim i stała się bardziej konkurencyjna.

Rozszerzenie UE na wschód wzmocniło również stabilność polityczną, demokrację i rządy prawa w całej Europie – w tym również w aspirujących do członkostwa w UE państwach Bałkanów – i zapewniło Unii silniejszą pozycję w debacie nad wyzwaniami o charakterze globalnym, takimi jak zmiany klimatu bądź kryzys finansowy.

Obecna recesja obudziła jednak tendencje protekcjonistyczne, które mogą stanowić zagrożenie dla dotychczasowych osiągnięć. „W czasach kryzysu gospodarczego wielu Europejczyków wyraża wątpliwości co do rozszerzenia”, powiedział niedawno komisarz ds. rozszerzenia Olli Rehn. „Walcząc z recesją, nie możemy przypisywać UE roli kozła ofiarnego, bowiem to nie ona sprowadziła na nas obecny kryzys”.

Wprost przeciwnie – siła wspólnego rynku ma pierwszorzędne znaczenie dla ożywienia gospodarki. UE wzywa nowe państwa członkowskie do kontynuowania reform celem pogłębienia integracji gospodarczej i politycznej. Reformy te są warunkiem kolejnych rozszerzeń UE.

W tej chwili oficjalnymi kandydatami do członkostwa w UE są trzy kraje – Chorwacja, Turcja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Rozważa się nadanie statusu państw kandydujących pięciu innym krajom Bałkanów Zachodnich – Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Serbii i Kosowu.

Więcej informacji na temat piątej rocznicy rozszerzenia UE English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki