Navigointipolku

Itälaajentuminen on hyödyttänyt koko EU:ta - 01/05/2009

Maalaus puusta, jossa on eri maiden lippuja © EC

Viisi vuotta sitten 1.4.2004 EU:hun liittyi kerralla peräti 10 maata: Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro.

EU:n tähän asti suurin laajentuminen vuonna 2004 English kasvatti jäsenmaiden määrän 15:stä 25:een. Unioniin tuli kerralla 73 miljoonaa uutta kansalaista ja yhdeksän uutta kieltä. EU:n ulkoraja siirtyi monin paikoin lähes 1 000 kilometriä idemmäksi, ja Eurooppa yhdentyi kylmän sodan vuosikymmenten jälkeen.

Siitä alkaen, kun Bulgaria ja Romania liittyivät EU:hun vuonna 2007, jäsenmaita on ollut kaikkiaan 27.

Onko EU:n laajentuminen onnistunut? Tuoreen EU-raportin English mukaan ehdottomasti on.

Laajentuminen on tuonut sekä vanhoille että uusille jäsenmaille suurta taloudellista ja poliittista hyötyä. Uusien jäsenmaiden elintaso on noussut huomattavasti, talous on nykyaikaistunut ja instituutiot ovat vakautuneet.

Vanhat jäsenmaat puolestaan ovat saaneet uusia investointi- ja vientimahdollisuuksia. Kaiken kaikkiaan koko unioni on hyötynyt siitä, että jäsenmaiden välinen kauppa on vilkastunut ja EU:n kilpailukyky on parantunut.

EU:n itälaajentuminen on myös lujittanut poliittista vakautta, demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita koko Euroopassa – myös Balkanin maissa, jotka tavoittelevat EU-jäsenyyttä. EU on samalla saanut lisää painoarvoa globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja finanssikriisin, ratkaisemisessa.

Nykyinen lama on kuitenkin laukaissut protektionistisia kehityssuuntauksia, jotka uhkaavat romuttaa tähänastisia saavutuksia. "EU:n laajentuminen keskellä talouskriisiä mietityttää monia kansalaisia", totesi laajentumisasioista vastaava komissaari Olli Rehn hiljattain. "Kun pyrimme selättämään talouskriisin, laajentumisesta ei saa tehdä syntipukkia, sillä se ei ole syypää yhteiskuntamme ongelmiin."

Vahvan sisämarkkina-alueen katsotaan olennaisesti edistävän EU:n taloudellista elpymistä. Uusia jäsenmaita kehotetaan jatkamaan uudistuksia ja syventämään taloudellista ja poliittista integraatiota. Ilman näitä uudistuksia EU ei voi vastaisuudessa ottaa uusia jäseniä.

Kolme maata – Kroatia, Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia – on tätä nykyä hyväksytty virallisesti EU:n ehdokasmaiksi. Viisi muuta Länsi-Balkanin maata – Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia ja Kosovo – ovat "mahdollisia ehdokasmaita".

Lisätietoa laajentuneen EU:n viisivuotisjuhlasta English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä