Sökväg

Fattiga länder i akut behov av hjälp - 07/04/2009

Afrikansk man insvept i EU-flaggan © EC

Finanskrisen får allvarliga konsekvenser för låginkomstländer.

EU anslog förra året 8 % mer i utvecklingsbistånd, trots den begynnande ekonomiska krisen.

Sammanlagt uppgick EU-ländernas bistånd till världens fattigaste länder till 49 miljarder euro – dvs. cirka 0,4 % av unionens samlade BNP. Pengarna går till en rad olika projekt, bl.a. skolor, sjukhus och nya vägar.

EU-kommissionen välkomnar de höjda anslagen och vädjar till medlemsländerna att inte skära ner på biståndet nu i dåliga tider.

”Lågkonjunkturen får inte, kan inte och ska inte användas som en ursäkt för att backa från våra löften om ökat bistånd”, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Utvecklingsländerna är redan försvagade på grund av höjda livsmedels- och oljepriser de senaste två åren. Nu drabbas de av sjunkande råvarupriser och färre utländska direktinvesteringar. Dessutom kommer troligen gästarbetare att skicka hem betydligt mindre pengar.

Det är därför ännu viktigare att givarländerna håller vad de lovat, trots att deras egna ekonomier är under press.

År 2005 lovade EU-länderna att till 2010 höja biståndet till 0,56 % av BNP. För att nå målet skulle de behöva anslå runt 69 miljarder euro. Men man befarar att en del länder inte fullföljer målet på grund av minskade skatteintäkter och växande budgetunderskott.

Vid det senaste G20-toppmötet English bekräftade ledarna för världens 20 rikaste länder sitt åtagande att höja biståndet, i linje med FN:s utvecklingsmål Englishespañolfrançais från 2001.

EU kommer att se till att de 4 miljarder euro som är öronmärkta för årets bistånd snabbt betalas ut. I beloppet ingår minst 500 miljoner euro i stöd till den sociala sektorn i länder som drabbats av minskade intäkter, och 1 miljard euro till länder som drabbats av höjda livsmedelspriser.

För att utnyttja biståndspengarna på bästa sätt rekommenderar kommissionen att biståndet utformas så att man stimulerar till privata investeringar. Biståndet bör också betalas ut snabbare och omfördelas mot bakgrund av krisen.

Ett närmare samarbete mellan EU-länderna och kommissionen kan också bidra till att utvecklingsbiståndet blir mer effektivt. För närvarande förvaltar kommissionen cirka 20 % av EU:s bistånd. Resten kommer direkt från EU-länderna.

Mer om EU:s utvecklingsbistånd Englishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar