Navigačný riadok

Rozvojové krajiny v krajnej núdzi - 07/04/2009

Afričan odetý v zástave EÚ © EC

Finančná kríza má vážny dosah na krajiny s nízkymi príjmami.

Napriek začínajúcej hospodárskej kríze stúpli výdavky EÚ na rozvojovú pomoc v minulom roku o 8 %.

Členské štáty ako jeden celok poskytli 49 miliárd eur na pomoc najchudobnejším krajinám sveta, t. j. približne 0,4 % hrubého príjmu EÚ. Peniaze sú určené na rôzne projekty – od škôl a nemocníc až po výstavbu nových ciest.

Komisiu tieto čísla potešili, ale zároveň vyzvala členov EÚ, aby ich ani recesia neodradila od úsilia pomáhať.

„Recesia nesmie byť výhovorku na to, aby sme nedodržali svoj sľub o zvýšení pomoci“, zdôraznil predseda Komisie Barroso.

Rozvojové krajiny už v predchádzajúcich dvoch rokoch oslabil nárast cien potravín a palív. Teraz dostali ďalší úder v podobe poklesu cien komodít a úbytku priamych investícií zo zahraničia. Zároveň je pravdepodobné, že občania týchto krajín, ktorí pracujú v zahraničí, budú domov posielať menej peňazí.

O to viac je potrebné, aby darcovské krajiny dodržali svoje záväzky, aj napriek tlakom na ich vlastné hospodárstva.

V roku 2005 sa krajiny EÚ zaviazali zvýšiť do roku 2010 pomoc o 0,56 % hrubého príjmu. Aby sa im tento cieľ podarilo dosiahnuť, museli by prispieť sumou približne 69 miliárd eur. Existujú však obavy, že niektoré z krajín svoje záväzky nebudú schopné dodržať z dôvodu nižších príjmov z daní a rastúcich schodkov v rozpočtoch.

Lídri G20 na nedávnom samite English opätovne potvrdili svoj záväzok zvýšiť pomoc v súlade s rozvojovými cieľmi Englishespañolfrançais, ktoré prijali členské štáty OSN v roku 2001.

EÚ urýchli poskytnutie rozvojovej pomoci vo výške 4 miliárd eur, ktoré sú vyčlenené na tento rok. Najmenej 500 miliónov eur z tejto sumy je určených na sociálnu pomoc krajinám, ktoré najviac zasiahlo znižovanie príjmov a 1 miliarda eur pre krajiny trpiace vysokými cenami potravín.

Za účelom maximalizácie využitia rozvojových fondov Komisia odporúča úpravu pomoci tak, aby do príslušných krajín prilákala súkromné investície. Zároveň by sa rýchlosť poskytovania pomoci a jej záber mali prispôsobiť súčasným krízovým podmienkam.

K zefektívneniu rozvojovej pomoci by mohla pomôcť užšia spolupráca medzi členskými krajinami a Komisiou. V súčasnosti Komisia zodpovedá za správu 20 % poskytovanej pomoci. Zvyšných 80 % poskytujú priamo jednotlivé členské štáty.

Viac informácií o rozvojovej pomoci EÚ Englishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy