Cosán nascleanúna

Tíortha forbraíochta i ngéarghá - 07/04/2009

Fear Afracach is bratach an AE mar bhrat aige © EC

Tá tionchar géar ag an ngéarchéim airgeadais ar thíortha íseal-ioncaim.

Chaith an tAE 8% sa bhreis ar chabhair forbraíochta anuraidh, in ainneoin na géarchéime geilleagraí a bhí chuige.

Le chéile, thug na ballstáit €49bn mar chabhair do na tíortha is boichte ar domhan – thart ar 0.4% d'ioncam iomlán an Aontais. Ar raon tionscadal a chaitear an t-airgead - ó scoileanna is ospidéil go bóithre nua.

D'fháiltigh an Coimisiún roimh an ardú, agus na ballstáit AE á ngríosadh aige chun gan maolú ar an gcaiteachas de dheasca an chúlaithe.

“Ní cóir is ní féidir an cúlú a úsáid mar leithscéal chun ár ngeallta go leanfaimis ag méadú na cabhrach a bhriseadh, is ní dhéanfar sin," arsan t-uachtarán Barroso.

Tá na tíortha forbraíochta lagaithe cheana ag arduithe praghsanna ar bhia is ar bhreosla le dhá bhliain anuas. Anois táid ag fulaingt ó phraghsanna earraí atá ag titim, ó infheistíocht dhíreach choigríche atá ag feo agus ós dócha go mbeidh titim mhór ar sheoltáin ó oibrithe ar imirce.

Is amhlaidh is ríthábhachtaí fós go ndéanfaidh na tíortha-deontóirí beart de réir a mbriathair, in ainneoin an bhrú óna ngeilleagair féin.

I 2005, gheall na tíortha AE go méadóidís a gcuid cabhrach go 0.56% dá n-ollioncam faoi 2010. Chun an sprioc sin a bhaint amach, níor mhór go dtabharfaidís thart ar €69bn. Ach tá imní ann nach leanfaidh cuid acu leis seo de dheasca thitim na cánach is easnaimh bhuiséid a bheith ag fás.

Ag a gcruinniú mullaigh English le déanaí, d'athdhearbhaigh ceannairí an 20 geilleagar is treise ar domhan a dtiomantas chun an chabhair a mhéadú faoi réir na gcuspóirí forbraíochta Englishespañolfrançais lenar ghlac ballstáit na Náisiún Aontaithe i 2001.

Cuirfidh an tAE dlús le seachadach an €4bn a comharthaíodh don chabhair i mbliana. Cuimsíonn sé sin ar a laghad €500m i gcabhair leasa do thíortha ar bhuail titim an ioncaim iad agus €1bn dóibhsiúd atá faoi thionchar na bpraghsanna arda bia.

Chun an tairbhe is mó a bhaint as cistí forbraíochta, molann an Coimisiún cabhair a oiriúnú chun infheistíocht phríobháideach a mhealladh. Ba cheart cabhair a luathú is a athdhíriú in am an ghátair.

B'éifeachtaí an chabhair forbraíochta dá gcuirfí dlús leis an gcomhar idir na ballstáit is an Coimisiún. Thart ar 20% de chabhair an AE a bhainistíonn an Coimisiún faoi láthair. Ballstáit an AE a thugann an fuílleach go díreach.

Breis faoi chabhair forbraíochta an AE Englishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links