Navigatsioonitee

Arengumaad vajavad hädasti abi - 07/04/2009

ELi lippu mähitud mustanahaline © EC

Finantskriisi mõju madala sissetulekuga riikidele on tõsine.

Vaatamata majanduskriisi algusele suurendas EL eelmisel aastal arenguabi 8 protsenti.

Liikmesriigid eraldasid maailma vaeseimatele riikidele üheskoos 49 miljardit eurot, mis on umbes 0,4 protsenti ühenduse kogurahvatulust. Raha kasutatakse eri projektide teostamiseks, nagu koolide, haiglate ning teede ehitamiseks.

Komisjon pooldab selle summa suurendamist ning kutsub liikmesriike üles mitte vähendama makseid vaatamata surutisele.

President Barroso sõnade kohaselt ei tohi ega saa majanduslangus olla põhjuseks mitte pidada kinni antud lubadusest suurendada abi.

Arengumaad on viimasel kahel aastal aset leidnud toiduainete ja kütuse hinnatõusu tõttu niigi halvas olukorras. Praegu kannatavad nad tarbekaupade langevate hindade, välisinvesteeringute kahanemise ja välismaal töötavate isikute poolt tehtavate maksete olulise vähenemise tõttu.

Seetõttu on veelgi olulisem, et abi andvad riigid täidaksid enesele võetud kohustusi, vaatamata pingetele nende oma majandustes.

2005. aastal lubasid ELi liikmesriigid suurendada 2010. aastaks abi 0,56 protsendini kogurahvatulust. Selle eesmärgi saavutamiseks peavad nad eraldama umbes 69 miljardit eurot. On oht, et kõik liikmesriigid ei saa sellega hakkama vähenevate maksutulude ning suurenevate eelarvepuudujääkide tõttu.

Hiljutisel tippkohtumisel Englishespañolfrançais kinnitasid maailma 20 juhtiva majanduse juhid veelkord oma valmisolekut suurendada abi vastavalt ÜRO 2001. aastal heakskiidetud arengueesmärkidele English.

EL kiirendab selleks aastaks ette nähtud 4 miljardi euro suuruse abi kättetoimetamist. See hõlmab vähemalt 500 miljoni euro suurust abi riikidele, keda on tabanud tulude vähenemine, ning 1 miljardi euro suurust abi kõrgenenud toiduainete hindadest enim mõjutatud riikidele.

Arenguabi fondide vahendite parimaks ärakasutamiseks soovitab komisjon anda abi selliselt, et see meelitaks juurde ka erainvestoreid. Abi andmist tuleb kriisi tõttu kiirendada ning abi ümber suunata.

Liikmesriikide ja komisjoni tihedam koostöö saaks samuti arenguabi tõhustada. Praegu haldab komisjon umbes 20 protsenti ELi antavast abist. Ülejäänu annavad liikmesriigid otse.

Lugege ELi arenguabist täiendavalt Englishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad