Cesta

Rozvojové země strádají - 07/04/2009

Afričana chrání před chladem vlajka EU © EC

Finanční krize tvrdě dopadá na země s nízkými příjmy.

Navzdory nástupu hospodářské krize věnovala loni EU o 8 % více finančních prostředků na rozvojovou pomoc.

Dohromady věnovaly členské státy na pomoc nejchudším zemím světa 49 miliard eur, což představuje okolo 0,4 % jejich hrubého příjmu. Tyto peníze se využívají na celou řadu projektů – od škol a nemocnic až po nové silnice.

Komise navýšení uvítala a apelovala na členské státy, aby kvůli recesi objem těchto finančních prostředků neomezovaly.

„Recese nesmí, a ani nemůže být výmluvou pro to, abychom nedodrželi slib, že budeme pomoc zintenzivňovat,“ zdůraznil předseda Barroso.

V průběhu posledních dvou let se situace rozvojových zemí zhoršila vinou vyšších cen potravin a paliv. Nyní trpí v důsledku poklesu cen komodit a odlivu přímých zahraničních investic. Občané těchto zemí, kteří pracují v zahraničí, navíc budou pravděpodobně domů posílat méně peněz.

Je tedy o to důležitější, aby dárcovské země dodržely své závazky přesto, že i jejich ekonomiky musí čelit problémům.

V roce 2005 se země EU zavázaly k tomu, že do roku 2010 zvýší objem pomoci na 0,56 % hrubého příjmu. Pro splnění tohoto cíle je nutné přispět asi 69 miliardami eur. Existuje však obava, že některé země by takovou částku nemusely dát k dispozici, protože vyberou méně na daních a nárůstá jim schodek rozpočtu.

Na nedávném summitu English potvrdili nejvyšší představitelé 20 hospodářsky nejvyspělejších zemí svůj závazek zvýšit pomoc v souladu s rozvojovými cíli Englishespañolfrançais, které v roce 2001 odsouhlasily členské státy OSN.

EU urychlí uvolnění 4 miliard eur, které jsou na rozvojovou pomoc určeny letos. Tato částka zahrnuje nejméně 500 milionů eur na sociální zabezpečení určených zemím, v nichž klesly příjmy, a 1 miliardu eur zemím, které trpí v důsledku vysokých cen potravin.

Komise doporučuje, aby se v zájmu co nejlepšího využití rozvojových fondů pomoc upravila tak, aby do příslušných zemí přilákala soukromé investice. S ohledem na krizi by se rovněž pomoc měla rychleji poskytovat a přeorientovat na potřebnější příjemce.

Rozvojová pomoc by rovněž mohla být účinnější, pokud budou členské státy a Komise intenzivněji spolupracovat. Komise v současné době řídí okolo 20 % pomoci EU. Zbytek poskytují přímo jednotlivé členské země.

Další informace týkající se rozvojové pomoci Englishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy