Navigačný riadok

Životné prostredie v dražbe - 12/03/2009

Muž a žena zapisujúci stav lesných zdrojov v Tanzánii © EC

Environmentálne projekty predmetom dražobnej konferencie v Bruseli

Minulý rok požiadala známa ochranárska skupina EÚ o sumu 525 584 eur na záchranu afrického grenadilu a na boj proti chudobe v komunitách juhovýchodnej Tanzánie, ktorých živobytie je úzko späté s touto drevinou.

Africký grenadil je jednou z najvzácnejších drevín na svete. Vďaka jeho výnimočnej štruktúre sa tento krovitý strom využíva na výrobu drevených dychových hudobných nástrojov, ako sú hoboje, klarinety a gajdy. V minulosti ho bolo v Afrike dostatok, ale teraz jeho výskyt ohrozuje nadmerná ťažba.

EuropeAid, úrad EÚ zodpovedný za poskytovanie vonkajšej pomoci, túto žiadosť dlho skúmal a rozhodol, že si zaslúži finančnú podporu. Projekt však nakoniec peniaze nezískal z rozpočtových dôvodov.

Tu sa však príbeh nekončí.

Snaha o záchranu afrického grenadilu je jedným z 86 projektov z celého sveta, ktoré EÚ ponúka „na predaj“ v rámci svojej prvej environmentálnej dražby Englishfrançais, ktorá sa koná 13. marca v Bruseli. Projekty s rozpočtami 400 000 až 3 milióny eur, reagujú na rôzne hrozby pre životné prostredie od boja proti rozširovaniu púští, zmenám klímy a odlesňovaniu, po zveľaďovanie prírodnej rozmanitosti a dosahovanie udržateľného rozvoja. Podľa Komisie sú všetky hodné financovania, ale ona sama nemá na všetky dostatok prostriedkov.

Podujatie nie je tradičnou dražbou v pravom slova zmysle. Jeho cieľom je skôr ponúknuť príležitosť možným darcom – vládam, nadáciám a spoločnostiam – získať informácie o projektoch priamo od organizátorov a odborníkov EÚ, ktorí ich posudzovali. Na konferenciu sa prihlásilo takmer 400 účastníkov. Dohody o financovaní sa budú uzatvárať priamo medzi zástupcami projektov a darcami, pričom Komisia bude vystupovať ako sprostredkovateľ.

Cieľom projektov je posilniť úlohu miestnych a pôvodných komunít v oblasti správy lesov a iných prírodných zdrojov. Okrem návrhu na záchranu tanzánskeho grenadilu EnglishPDF sa zameriavajú na obnovu tropických lesov v Peru, zakladanie malých projektov získavania energie z obnoviteľných zdrojov v Tadžikistane, monitorovanie a ochranu populácie morského orla v severnej Afrike a opätovné vysadenie mangrovníkov v Nigérii.

Minulý rok dostala Komisia 200 prihlášok v rámci výzvy na predloženie návrhov týkajúcich sa financovania životného prostredia. EÚ mohla poskytnúť finančné prostriedky len na 46 projektov v celkovej výške 64,5 milióna eur.

 

Činnosti EÚ na ochranu životného prostredia v rozvojových krajinách Englishfrançais  

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy