Navigācijas ceļš

Jauns piedāvājums uzlabot apkārtējo vidi - 12/03/2009

Vīrietis un sieviete veic meža resursu apsekošanu Tanzānijā © EC

Vides projektu "izsole" konferencē Briselē.

Pērn labi pazīstama aktīvistu grupa lūdza ES rast iespēju piešķirt 525 584 eiro, kas ļautu sekmēt Āfrikas melnkoku saglabāšanu un cīnīties pret nabadzību Dienvidtanzānijas kopienās, kuru iztika ir atkarīga no šiem kokiem.

Āfrikas melnkoks ir viena no pasaulē vērtīgākajām koksnēm. No šī krūmveida koka, kuru augstu vērtē tā toņu gammas dēļ, izgatavo tādus koka instrumentus kā obojas, klarnetes un dūdas. Reiz Āfrikā tā netrūka, bet tagad to apdraud izciršana.

EuropeAid, ES birojs, kura pārziņā ir ārējais atbalsts, rūpīgi izskatīja priekšlikumu un nolēma, ka nauda ir jāpiešķir. Tomēr beigās šo naudu nepiešķīra ES ierobežoto līdzekļu dēļ.

Bet stāstam ir turpinājums.

Āfrikas melnkoka aizsardzības projekts bija viens no 86 projektiem visā pasaulē, kuru 13. martā Briselē piedāvāja pirmajā vides aizsardzībai veltītajā ES izsolē Englishfrançais. Projektu budžets ir no 400 000 līdz 3 miljoniem eiro, un to mērķi ir visdažādākie — cīņa pret pārtuksnešošanos, klimata pārmaiņām un mežu izciršanu, lai gādātu par bioloģisko daudzveidību un ilgtspējīgu attīstību. Komisija atzīst, ka tie visi būtu jāfinansē, bet tai nav nepieciešamo līdzekļu.

Pasākums nav izsole tradicionālajā nozīmē. Drīzāk tā ir iespēja potenciālajiem donoriem — valdībām, fondiem un uzņēmumiem — uzzināt par projektiem no projektu autoriem un ES speciālistiem, kuri tos novērtēja. Dalībai konferencē pieteicās aptuveni 400 dalībnieku. Līgumus noslēgs tieši starp projektu organizētājiem un donoriem, un Komisija vienīgi palīdzēs viņiem citam citu atrast.

Šie projekti nostiprinās vietējo kopienu spējas apsaimniekot mežus un dabas resursus. Bez Tanzānijas melnkoka priekšlikuma EnglishPDF bija ne mazums citu, — atjaunot tropu mežus Peru, sākt nelielus atjaunīgās enerģijas projektus Tadžikistānas laukos, novērot un aizsargāt zivju ērgļa populāciju Ziemeļāfrikā un atjaunot mangrovju audzes Nigērijā.

Pagājušgad Komisija saņēma 200 pieteikumus, kas bija iesniegti vides aizsardzības projektu konkursā. ES varēja finansēt 46 projektus, kuru kopējā vērtība sasniedz 64,5 miljonus eiro.

 

ES vides aizsardzības pasākumi jaunattīstības valstīs Englishfrançais.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites