Navigatsioonitee

Enampakkumine keskkonna heaks - 12/03/2009

Mees ja naine teevad märkmeid metsaressursside kohta Tansaanias © EC

Brüsselis toimunud konverentsil sai teha pakkumisi keskkonnaprojektide teostamiseks.

Eelmisel aastal palus tuntud looduskaitseorganisatsioon Euroopa Liidult 525 584 eurot, et aidata päästa musta dalbergiat (puuliik Aafrikas) ning võidelda vaesusega Kagu-Tansaania kogukondades, kelle elatis sõltub kõnealusest puuliigist.

Musta dalbergia puit on üks väärtuslikemaid maailmas. Hinnatud oma tonaalsete omaduste poolest, kasutatakse seda põõsataolist puud puupuhkpillide (nt oboe, klarnet, torupill) valmistamiseks. Kunagi Aafrikas laialt levinud puud ähvardab nüüd aga üleraie.

Välisabi eest vastutav ELi talitus EuropeAid uuris projektiettepanekut pikalt ning otsustas, et see väärib rahastamist. ELi piiratud rahastamise tõttu toetust lõpuks ikkagi ei antud.

Sellega lugu aga ei lõppenud.

Musta dalbergia algatus oli üks 86st projektist üle kogu maailma, mis oli pakkumisel 13. märtsil Brüsselis toimunud ELi esimesel keskkonnaoksjonil Englishfrançais. 400 000 kuni 3 000 000 euro suuruse eelarvega projektid keskenduvad eri teemadele, alates võitlusest kõrbestumise, kliimamuutuse ja metsade hävitamise vastu ning lõpetades bioloogilise mitmekesisuse parandamise ja säästva arenguga. Komisjon leiab, et kõik need projektid väärivad rahastamist, kuid tal ei ole endal selleks piisavaid vahendeid.

Üritus ei ole oksjon selle tavapärases mõistes, vaid pigem võimalus potentsiaalsetel abiandjatel – valitsused, fondid, ettevõtted – saada projektide kohta rohkem teavet ürituse korraldajatelt ning ettepanekuid läbivaadanud ELi ekspertidelt. Konverentsile registreerus umbes 400 osavõtjat. Kokkulepped sõlmitakse otse projektide ja toetajate vahel, komisjon on nii-öelda vahendaja rollis.

Projektide eesmärk on anda põliskogukondadele suurem roll metsade ja muude loodusvarade majandamises. Lisaks Tansaania musta dalbergia kaitse projektile EnglishPDF hõlmavad eri ettepanekud näiteks Peruu vihmametsade olukorra parandamist, väikesemahuliste taastuvenergiaprojektide alustamist Tadžikistanis, kalakotka populatsiooni seiret ja kaitset Põhja-Aafrikas ning mangroovmetsade taastamist Nigeerias.

Eelmisel aastal esitati komisjonile projektikonkursi tulemusena 200 taotlust keskonnaprojektide rahastamiseks. ELil oli võimalik rahastada 46 projekti 64,5 miljoni euro väärtuses.

 

ELi keskkonnaaalne tegevus arengumaades Englishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad