Cesta

Další snaha o zlepšení stavu životního prostředí - 12/03/2009

Muž a žena při sčítání stromů v Tanzanii © ES

Na konferenci v Bruselu budou draženy projekty na ochranu životního prostředí.

Minulý rok požádala známá ekologická organizace Evropskou unii o 525 584 eur na záchranu vzácného afrického stromu známého pod jménem grenadill či blackwood africký a zároveň na boj proti chudobě v oblasti jihovýchodní Tanzanie, jejíž obyvatelé si pěstováním těchto stromů vydělávají na živobytí.

Černé dřevo grenadillu je jedním z nejhodnotnějších materiálů na světě. Cení se hlavně jeho odstín a používá se k výrobě hudebních dechových nástrojů, například hobojů, klarinetů a dud. Dříve tento strom v Africe rostl v hojném množství, dnes je však ohrožen nadměrným kácením.

EuropeAid, úřad EU odpovídající za vnější pomoc, uvedený návrh podrobně prozkoumal a rozhodl, že si finanční pomoc zaslouží. Nakonec však peníze nezískal kvůli omezeným prostředkům EU.

Tím však náš příběh zdaleka nekončí.

Kampaň na záchranu vzácného afrického stromu byla jedním z 86 projektů z celého světa, které se „dražily“ na první ekologické aukci EU Englishfrançais, která proběhla 13. března v Bruselu. K cílům projektů, jejichž rozpočet se pohybuje mezi 400 000 a 3 miliony eur, patří například boj proti dezertifikaci, změně klimatu a odlesňování, zachování biologické rozmanitosti či zajištění udržitelného vývoje. Podle Komise by si podporu zasloužily všechny projekty, ale prostředky, které má k dispozici, na to nestačí.

Organizovaná akce není klasickou dražbou, ale spíše příležitostí pro případné dárce (vlády, nadace a společnosti) se o projektech dozvědět více od organizátorů i odborníků EU, kteří je posuzovali. Zájem o tuto konferenci vyjádřilo 400 osob. Autoři projektů a dárci se na případném postupu financování dohodnou přímo spolu, Komise bude pouze zprostředkovávat jejich setkání.

Cílem představovaných projektů je zajistit, aby místní domorodá společenství sehrávala ve správě lesů a jiných přírodních zdrojů větší úlohu. Kromě uvedeného projektu na záchranu tanzanského grenadillu EnglishPDF tu najdeme i snahy obnovit tropické pralesy v Peru, spustit malé projekty pro výrobu obnovitelné energie v zemědělských oblastech Tádžikistánu, sledovat kolonie orlovce říčního v severní Africe a postarat se o jejich ochranu, či znovu vysadit mangrovníkové porosty v Nigérii.

Komise vloni po vyhlášení výběrového řízení na projekty na ochranu životního prostředí obdržela 200 přihlášek. Byla schopna financovat 46 projektů v celkové hodnotě 64,5 milionů eur.

 

Činnost EU na ochranu životního prostředí v rozvojových zemích Englishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy