Навигационна пътека

Ново начинание за подобряване на околната среда - 12/03/2009

Мъж и жена записват резултатите от оценка на горските ресурси в Танзания © EC

Екологични проекти, предложени на „конференция търг“ в Брюксел.

Миналата година известна защитническа група поиска от ЕС 525 584 евро за спасяването на африканското черно дърво „мпинго“ и за борба с бедността в общностите в югоизточна Танзания, чието препитание зависи от това дърво.

Африканското черно дърво е източник на един от най-ценните дървени материали в света. Ценено поради качествата си за тоналност това храстовидно дърво се използва за направата на духови инструменти, като обои, кларинети и гайди. Някога дървото е било широкоразпространено в Африка, но днес то е застрашено от прекомерна сеч.

EuropeAid, службата на ЕС за външна помощ, разгледа подробно предложението и прецени, че то заслужава отпускането на средства. В крайна сметка обаче сумата не е беше отпусната, поради ограниченията във финансовите средства на Съюза.

Но историята не приключва с това.

Проектът за африканското черно дърво бе един от 86-те проекта от цял свят, предложени за „продажба“ на Първия екологичен търг на ЕС Englishfrançais, проведен в Брюксел на 13 март. Проектите с бюджет между 400 000 и 3 млн. евро обхващат области от изтощаването на почвата, изменението на климата и обезлесяването до подобряването на биоразнообразието и устойчивото развитие. Комисията смята, че всеки от тях заслужава финансиране, но не разполага с необходимите средства.

Проявата не представлява търг в традиционния смисъл, а по-скоро шанс за потенциални донори - правителства, фондации и компании - да научат за проектите от организаторите и експертите от ЕС, които са ги проучили. Около 400 участници се записаха за конференцията. Сделките ще се сключват директно между проектите и донорите, а Комисията ще играе ролята на „сватовник“.

Проектът има за цел да даде на местните общности по-голяма отговорност при управлението на горите и други природни ресурси. Освен предложението за танзанийското черно дърво EnglishPDF, проектите включват усилия за възстановяване на тропическата гора в Перу, започване на малки проекти за възобновяема енергия в Таджикистан, наблюдение и съхранение на популациите речен орел в северна Африка и залесяване на мангрови гори в Нигерия.

През миналата година Комисията получи 200 заявления в резултат на покана за представяне на предложения за екологични проекти. ЕС успя да финансира 46 проекта на стойност 64,5 млн. евро.

 

Екологични дейности на ЕС в развиващите се страни Englishfrançais 

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки