Sökväg

EU ger humanitär hjälp i hela världen - 11/11/2008

En anställd vid kontoret för humanitärt bistånd tar uppgifter från en irakisk flykting © CE

EU ger humanitärt bistånd till krisdrabbade människor i hela världen. Ändå känner varken media eller allmänheten till arbetet särskilt väl.

”Det var kväll och striderna rasade. En beväpnad man sa att vi måste ge oss iväg.” Shamiana, en liten flicka från Afghanistan, och hennes familj tvingades fly från sin by Qarabagh, som ligger 30 km från Kabul. De fick gå i flera dagar innan de kom fram till ett läger i Pakistan.

Den utstationerade personalen från EU:s kontor för humanitärt bistånd (Echo Englishfrançais ) uppskattar snabbt behovet av akut hjälp bland den stora strömmen av flyktingar för att bättre kunna fördela hjälpen. Det handlar bland annat om att ge tak över huvudet, mat, medicinsk vård, dricksvatten, psykologiskt stöd och att återförena familjer som splittrats.

Snabba insatser är ledordet för Echo, som nyligen satte av 4 miljoner euro för att hjälpa de över 250 000 människor som fördrivits från sina hem till följd av striderna i Kongo-Kinshasa.

EU har i år anslagit mer än 700 miljoner euro Englishfrançais till humanitär hjälp. Och även om EU är världens största biståndsgivare är det långt ifrån alla som känner till det. För att kunna vara neutralt och effektivt genomför Echo inga direkta hjälpinsatser. Man väljer i stället att finansiera lokala initiativ genom ett nätverk av partnerorganisationer Englishfrançais .

Fyra år efter flykten kunde Shamiana och hennes familj återvända till byn. Deras hus hade förstörts och de omgivande fälten var fulla av minor. Men EU hjälpte till med livsmedel och betalade minröjningen. Familjen fick också pengar så att de kunde bygga upp sitt hus igen.

I en värld där den humanitära hjälpen i allt större utsträckning är beroende av militären betraktas biståndspersonalen inte alltid som neutral, och de attackeras ofta av de stridande grupperna.

Men Isabelle D’Haudt som arbetar för Echo på plats i Kabul låter sig inte nedslås. ”Den svåra situationen gör vårt jobb allt viktigare. Det ger snabba, konkreta resultat på kort sikt. Vi får inte göra fel.”

EU hjälper varje år över 18 miljoner människor som har drabbats av konflikter, naturkatastrofer eller klimatförändringar.

EU går också i spetsen för att bekämpa fattigdomen runtom i världen. Som ett led i arbetet anordnas Europeiska utvecklingsdagarna Englishfrançais den 15–17 november i Strasbourg.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar