Navigatsioonitee

ELi humanitaarabi on käeulatuses - 11/11/2008

Humanitaarabitöötaja küsitleb Iraagi põgenikku. © EÜ

Igal aastal antakse abi rohkem kui 18 miljonile inimesele, et leevendada konfliktide, looduskatastroofide või äärmuslike ilmastikutingimuste tekitatud kahjusid.

"Oli õhtu ja võis kuulda lahingukära. Üks relvastatud mees tuli ja teatas, et peame lahkuma." Kabulist 30 kilomeetri kaugusel asuvas Qarabaghi külas elanud väike afgaani tüdruk Shamiana pidi koos perega oma kodust lahkuma. Nad käisid mitu päeva, enne kui jõudsid Pakistanis asuvasse põgenikelaagrisse.

Laagris andsid Euroopa Humanitaarabi Ameti (ECHO Englishfrançais ) töötajad põgenikele vajalikku kiireloomulist abi ning tegid kindlaks, et abi on võimalikult tõhus. Nad hoolitsesid selle eest, et põgenikel oleks toitu, peavari, ravimeid, joogivett ja psühholoogiline toetus, ning et perekonnad jääksid kokku.

ECHO peab kriisi puhkemisel koheselt reageerima. Näiteks rahutuste tõttu Kongo Demokraatlikus Vabariigis hätta sattunud 250 000 inimesele on juba eraldatud 4 miljonit eurot.

Käesoleval aastal on EL eraldanud humanitaarabiks üle 700 miljoni euro Englishfrançais . Selline abi on maailmas väga oluline, ometi ei ole see eriti silmatorkav. Järgides neutraalsuse ja tõhususe põhimõtet, ei sekku ECHO vahetult, vaid rahastab kohapealseid algatusi partnerorganisatsioonide Englishfrançais kaudu. See on tagasihoidlik lähenemisviis, mis ei jõua meediapealkirjadesse.

Neli aastat hiljem on Shamiana ja tema perekond jälle kodus tagasi. Nende maja on hävinenud ning ümbritsevad põllud mineeritud. Kuid nad saavad ELilt toiduabi ning EL rahastab ka miinide kahjutustamist. Samuti rahastab EL eluaseme taastamist.

Kuna sõjaväelased on järjest rohkem kaasatud humanitaarabi jagamisse, siis ei käsitata ka humanitaarabitöötajaid konfliktis neutraalse osapoolena ning nad satuvad sageli rünnaku ohvriks.

See ei heiduta Isabelle D’Haudt´i, kes on ECHO töötaja Kabulis. "See muudab meie tööd veelgi vajalikumaks. Meie ülesanne on tekitada kiiresti lühiajaline konkreetne mõju. Me ei saa lubada, et see ebaõnnestuks."

Igal aastal annab EL abi rohkem kui 18 miljonile konfliktide, looduskatastroofide või äärmuslike ilmastikutingimuste tekitatud kahjude ohvrile.

Lisaks humanitaarabile töötab EL ka vaesuse vähendamiseks maailmas, milleks ta eraldab arenguabi. See on 15.–17. novembril Strasbourgis toimuvate Euroopa arenguabi päevade Englishfrançais teemaks.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad