Sökväg

EU:s utvidgning: arbetet går framåt - 05/11/2008

Ekmekcizade Kervansarayi, Turkiet © EC

Kroatien på god väg att bli EU:s 28:e medlemsland.

Enligt en rapport om de länder som vill bli medlemmar i EU skulle Kroatien kunna avsluta medlemskapsförhandlingarna senast 2009. Därmed skulle den före detta jugoslaviska republiken med 4,4 miljoner invånare kunna gå med i EU år 2011.

Men de sju andra länderna som vill bli EU-medlemmar har långt kvar. De är alla på god väg att bli marknadsekonomier, men samtliga måste bli bättre på att tillämpa rättsstatsprincipen. I nästan alla länder, även Kroatien, utgör korruption och organiserad brottslighet fortfarande stora hinder.

För att få gå med i EU måste länderna uppfylla en lång rad politiska, rättsliga och ekonomiska kriterier. EU-kommissionen, som håller i medlemskapsförhandlingarna, skriver varje år rapporter om ländernas framsteg .

Just nu finns det tre formella kandidatländer: Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Fem andra länder på västra Balkan – Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien och Kosovo – betraktas som potentiella kandidatländer.

Det är bara Kroatien och Turkiet som har börjat förhandla om EU-medlemskap. Enligt rapporten uppfyller Makedonien fortfarande inte kraven för att inleda förhandlingarna, eftersom landet inte har genomfört nödvändiga politiska reformer. Framför allt måste man kunna garantera fria och rättvisa val. Förra årets parlamentsval kritiseras i rapporten som mycket bristfälliga. Det behövs krafttag för att bekämpa korruption, modernisera den offentliga förvaltningen och få fart på sysselsättningen.

Kommissionen berömmer Turkiet för landets insatser för stabilitet i Kaukasus under sommarens konflikt mellan Georgien och Ryssland. Men Turkiet måste påskynda reformerna. Turkiet inledde sina förhandlingar i oktober 2005, samtidigt med Kroatien.

Serbien skulle kunna bli officiell kandidat 2009, men det beror på vilka framsteg som görs i fråga om rättstatsprincipen och ekonomisk förändring och på samarbetet med FN:s krigsförbrytartribunal.

Albanien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina gör också stora framsteg, men även här innebär korruptionen och den organiserade brottsligheten allvarliga problem. Framför allt Albanien måste se till att nästa års parlamentsval går friktionsfritt. Montenegro måste fortsätta att reformera sitt rättsväsende.

I Bosnien och Hercegovina bidrar politiska spänningar till att fördröja reformerna och undergräva de resultat man hittills uppnått. Kosovo, f.d. serbisk provins som förklarade sig självständigt i februari i år, befinner sig fortfarande i ett tidigt skede när det gäller EU-medlemsskap. Kommissionen kommer nästa år att lägga fram en undersökning om hur man kan hjälpa Kosovo att gå vidare.

Mer om EU:s utvidgning English (en)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar