Navigačný riadok

Rozšírenie EÚ – ďalší člen na obzore - 05/11/2008

Ekmekcizade Kervansarayi, Turecko © EK

Chorvátsko je na najlepšej ceste stať sa 28. členom Európskej únie.

Podľa správy o pokroku krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ má Chorvátsko najbližšie k uzavretiu prístupových rokovaní do konca roku 2009. Táto bývalá juhoslovanská republika so 4,4 milióna obyvateľov by sa tak mohla stať členom EÚ v roku 2011.

Na rozdiel od Chorvátska má však ostatných sedem krajín k členstvu ešte dlhú cestu. Napriek tomu, že všetky jasne smerujú k trhovému hospodárstvu, pokiaľ ide o presadzovanie práva, ešte stále majú čo dobiehať. Takmer vo všetkých krajinách, Chorvátsko nevynímajúc, sú najväčším problémom korupcia a organizovaný zločin.

Podmienky členstva spočívajú v splnení celého radu politických, právnych a hospodárskych kritérií. Komisia, ktorá ma celý postup na starosti, uverejňuje pravidelné ročné správy o dosiahnutom pokroku .

V súčasnosti sa do postavenia oficiálnych kandidátov na členstvo prepracovali tri krajiny – Chorvátsko, Turecko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko. Zvyšných päť balkánskych krajín – Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko a Kosovo – sú potenciálni kandidáti.

Samotné rokovania o pristúpení však začalo iba Chorvátsko a Turecko. Ako sa spomína v správe, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko nemôže začať oficiálne vstupné rozhovory z dôvodu neukončenia politických reforiem, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie slobodných a spravodlivých volieb. Komisia v správe kritizovala nie práve najhladší priebeh minuloročných parlamentných volieb. Macedónsko zároveň musí vyvinúť väčšiu snahu v boji s korupciou, reforme verejnej správy a podpore zamestnanosti.

Na druhej strane Turecko si vyslúžilo uznanie za pomoc pri stabilizácii kaukazského regiónu počas tohtoročného vojnového konfliktu medzi Gruzínskom a Ruskom. Ale aj ono musí urýchliť svoje reformy. Turecko začalo vstupné rozhovory, rovnako ako Chorvátsko, v roku 2005.

Srbsko by sa mohlo stať oficiálnym kandidátom na členstvo v roku 2009, ale všetko závisí od toho, ako bude postupovať v kľúčových oblastiach týkajúcich sa zmien právneho a hospodárskeho systému, ako aj od jeho spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom OSN.

Na dobrej ceste sú aj Albánsko, Čierna Hora a Bosna a Hercegovina. Aj tu však platí, že ich prvoradou snahou by mal byť boj s korupciou a organizovaným zločinom. Albánsko musí zaručiť najmä bezproblémový priebeh budúcoročných parlamentných volieb. Čierna Hora musí ďalej pokračovať v reforme právneho systému.

Politické trenice v Bosne a Hercegovine brzdia reformy a ohrozujú doterajší pokrok. Integrácia EÚ a Kosova, bývalej provincie Srbska, ktorá vo februári tohto roku vyhlásila nezávislosť, je stále len v počiatkoch. Komisia sa bude tejto problematike venovať bližšie v štúdii, ktorú plánuje uverejniť na budúci rok.

Ďalšie informácie o rozšírení EÚ English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy