Navigatsioonitee

ELi laienemine: käimasolev töö - 05/11/2008

Ekmekcizade Kervansarayi, Türgi © EL

Horvaatia ootab ELi 28ndaks liikmeks saamist.

ELi liikmesust taotlevaid riike käsitleva aruande kohaselt võib Horvaatia lõpetada ühinemisläbirääkimised 2009. aasta lõpuks. Sellega avab varem Jugoslaavia koosseisu kuulunud 4,4 miljoni elanikuga riik endale võimaluse ühineda ELiga 2011. aastal.

Kuid ülejäänul seitsmel liikmesust taotleval riigil on veel pikk tee minna. Neis riikides on asjad turumajanduse valdkonnas korras, kuid nad peavad paremini järgima õigusriigi põhimõtteid. Peaaegu kõigis riikides, ka Horvaatias, on peamisteks takistusteks korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus.

Liikmeks saamiseks peavad riigid vastama pikale nimekirjale poliitilistele, õiguslikele ja majanduslikele kriteeriumidele. Laienemisprotsessi juhtiv Euroopa Komisjon avaldab igal aastal riikide eduaruanded .

Praegu on ELi kandidaatriike ametlikult kolm: Horvaatia, Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik. Ülejäänud viite Lääne-Balkani riiki, s.o Albaaniat, Bosnia ja Hertsegoviinat, Montenegrot, Serbiat ning Kosovot, käsitatakse potentsiaalsete kandidaatriikidena.

Ühinemisläbirääkimisi on alustatud ainult kahe riigiga – Horvaatia ja Türgiga. Aruande kohaselt ei kvalifitseeru endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik veel ühinemisläbirääkimisteks, kuna seal pole ellu viidud poliitilisi reforme, eelkõige vabade ja ausate valimiste tagamiseks. Aruandes kritiseeritakse eelmise aasta parlamendivalimiste paljusid puudusi. Vaja on ka rohkem jõupingutusi korruptsiooniga võitlemisel, riigiasutuste uuendamisel ja tööhõive stimuleerimisel.

Komisjon kiidab Türgit möödunud suvel Gruusia-Vene konflikti ajal Kaukaasia piirkonna stabiliseerimisele kaasaaitamise eest. Samas väidab komisjon, et Türgi peab reformidega kiirustama. Türgi alustas ühinemisläbirääkimisi Horvaatiaga samal ajal, s.o 2005. aasta oktoobris.

Serbiast võib saada ametlik kandidaat 2009. aastal, kuid palju sõltub ka olulistes valdkondades tehtavatest edusammudest, mis on seotud õigusriigi, majanduslike muutuste ja koostööga ÜRO sõjakuritegude tribunaliga.

Albaania, Montenegro ning Bosnia ja Hertsegoviina teevad samuti edusamme, kuid korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus on jätkuvalt tõsiseks probleemiks. Albaania peab konkreetselt tagama järgmisel aastal toimuvate parlamendivalimiste ladusa läbiviimise. Montenegro peab tõhustama õigusreformi.

Bosnias ja Hertsegoviinas aeglustavd poliitilised pinged reforme ja ohustavad seni tehtud edusamme. Endine Serbia provints Kosovo, mis kuulutas käesoleva aasta veebruaris väja iseseisvuse, on ELiga integreerumisel veel algusfaasis. Järgmisel aastal avaldab komisjon uuringu teemal, kuidas aidata Kosovol edasi minna.

Lugege täiendavalt ELi laienemisest English (en)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad