Navigatsioonitee

Abi Gruusiale on teel - 22/10/2008

ELi vaatlejad jälgivad Gruusia külast lahkumiseks valmistuvaid vene sõdureid, © Reporters

Doonorriikide konverentsil võetakse kindel seisukoht Gruusia toetmiseks.

Veel hiljuti oli Gruusia üks kiirema majanduskasvuga riike maailmas (12 % majanduskasv 2007. aastal). Kõik see muutus pärast augustis toimunud lühikest ent intensiivset konflikti Venemaaga. Peamised transporditeed ja trassid on kahjustatud, ehitised ja majad on muutunud varemeteks ning suured metsalapid on pommitamise tõttu hävitatud.

Enam kui kaks kuud pärast konflikti on olukord selline, et välisinvestorid on riigist lahkunud, turistid on kadunud, töötuse tase on tõusnud ning paljud grusiinid on oma pangakontod tühjendanud.

Maailmapanga hinnangul vajab Gruusia – riik, mis on Euroopale energiaallikate väravaks – konfliktist toibumiseks 2,4 miljardit eurot. EL on kinnitanud 500 miljoni euro eraldamist järgmise kolme aasta jooksul ning Ameerika Ühendriigid on lubanud panustada 757 miljoni euroga (1 miljard dollarit) – enam kui pool kõnealustest summadest eraldatakse käesoleva aasta lõpuks. EL ja Maailmapank korraldasid 22. oktoobril doonorriikide konverentsi English , et saada kokku puudujääv 1,1 miljardit eurot.

Kõnealusele üritusele olid kutsutud enam kui 70 riiki ja institutsiooni. Abi suunatakse ülesehitamisele ning sellega aidatakse Gruusia valitsusel samuti rahuldada nende inimeste koheseid vajadusi, kes pidid oma kodudest põgenema. Kümned tuhanded inimesed olid sunnitud oma kodudest lahkuma, paljud neist leiavad siiani ulualust ajutistes põgenikekeskustes.

Kuid pikaajaline eesmärk on taaselustada Gruusia majandus, mis on viimastel aastatel läbinud märkimisväärse reformiprotsessi. Välissuhete volinik Benita Ferrero-Waldner märkis, kuivõrd oluline on, et kriis ei halvaks Gruusia jõupingutusi poliitika ja majanduse reformimisel, mis on nüüd veelgi vajalikum kui enne suvist konflikti. Endisele Nõukogude Liidu vabariigile Gruusiale eraldab EL tavaliselt aastas 40 miljonit eurot.

Gruusia ja Venemaa jäävad Lõuna-Osseetia ning Abhaasia (Gruusia kaks separatistlikku piirkonda, mida Venemaa tunnustab sõltumatute riikidena) osas erinevatele seisukohtadele. Kaks osapoolt pidasid rahuläbirääkimiste esimese vooru 15. oktoobril Genfis ning kõnealused läbirääkimised jätkuvad novembris ÜRO ja Euroopa vahendajate egiidi all.

Käesoleva kuu alguses eemaldusid Vene väed sepratistlike piirkondadega külgnevatest piirkondadest, nagu oli nõutud ELi vahendatud relvarahukokkuleppes. See võimaldas ELi vaatlejatel nendesse piirkondadesse liikuda, et kontrollida relvarahukokkuleppest kinnipidamist. Tuhanded vene väed viibivad siiani separatistlikes piirkondades.

Lisateave ELi abi kohta Gruusiale English .

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad