Sökväg

Bulgarien och Rumänien måste ta hårdare tag mot korruption - 24/07/2008

EU-kommissionens Berlaymontbyggnad med plakat som välkomnar Bulgarien och Rumänien till EU

I den senaste framstegsrapporten uppmanas de båda länderna att göra mer för att reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen.

När Bulgarien och Rumänien gick med i EU 2007 hade båda länderna brister i rättsväsendet och problem med korruptionen. Bulgarien kämpade också med organiserad brottslighet. Båda länderna uppmanades att ta itu med problemen. I två nya rapporter kartläggs vilka framsteg de har gjort.

Den allmänna slutsatsen är att båda länderna verkligen har ansträngt sig och gjort framsteg, särskilt när det gäller reformen av rättsväsendet. Men än återstår mycket att göra.

Rumänien har nu skapat de grundläggande förutsättningarna för ett modernt rättsväsende, men strukturen är fortfarande bräcklig, och korruptionsfall på hög nivå politiseras ofta. Rumänien uppmanas därför att intensifiera sina reformer.

Bulgarien varnas, eftersom landets kamp mot korruption och organiserad brottslighet inte är tillräckligt framgångsrik. Brottslingar kommer ofta undan utan straff, och det är sällan att man fryser deras ekonomiska tillgångar. De politiska partiernas finansiering är till stor del oreglerad. Oegentligheter i den ekonomiska förvaltningen har föranlett EU-kommissionen att delvis stoppa utbetalningen av EU-bidrag under de senaste sex månaderna.

Bulgarien uppmanas dessutom att gå från ord till handling och uppfylla sina löften om en verklig reform.

Utvärderingen bygger på uppgifter från de båda ländernas regeringar, kommissionen, representanter för andra EU-länder på plats i Bulgarien eller Rumänien och aktörer från det civila samhället.

Rapporten sätter upp mål för båda länderna – Rumänien ska exempelvis vidta åtgärder mot korruption i den lokala förvaltningen, och Bulgarien ska ändra sin författning så att alla tvivel om rättsväsendets oberoende och redovisningsskyldighet undanröjs.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar