Navigačný riadok

Bulharsko a Rumunsko: boj s korupciou treba brať vážne - 24/07/2008

Budova Komisie Berlaymont s vyveseným pútačom, ktorý víta Bulharsko a Rumunsko v EÚ

Tieto dve krajiny by mali venovať viac úsilia reforme súdnictva a boju proti korupcii, tvrdí sa v najnovších správach o dosiahnutom pokroku.

Keď Bulharsko a Rumunsko v roku 2007 pristúpili k EÚ, vykazovali slabiny systémov súdnictva a mali problémy s korupciou. Bulharsku sa okrem toho nedarilo získať kontrolu nad organizovaným zločinom. EÚ obe krajiny vyzvala, aby tieto otázky riešili; dosiahnutým pokrokom sa zaoberajú dve aktuálne správy.

Celkovo prišli k záveru, že krajiny sa naozaj snažia, najmä pokiaľ ide reformu súdnictva, a dosiahli pokrok. Ale ostáva im ešte veľa práce.

V Rumunsku sa podarilo zaviesť do systému základné prvky moderného súdnictva, ale štruktúry sú aj naďalej krehké a korupcia na vysokých miestach je často prepojená na politické kádre. Správa vyzýva vládu, aby reformy zintenzívnila.

Bulharsko dostalo varovanie, že jeho boj s korupciou a organizovaným zločinom neprináša uspokojivé výsledky. Zločinci sa často vyhnú trestu a málokedy dôjde k zmrazeniu ich finančných prostriedkov. Takisto financovanie politických strán ostáva mimo pravidiel. Nedostatky v bulharskom finančnom riadení primäli Komisiu k tomu, aby mu v tomto polroku pozastavila niektoré finančné toky z prostriedkov EÚ.

Správa vyzýva Bulharsko, aby premenila slová na skutky a splnila svoj záväzok uskutočniť hĺbkovú reformu.

Hodnotenie vychádza z informácií získaných od vlád týchto nových členských štátov, Komisie, iných krajín EÚ zastúpených v Bulharsku a Rumunsku a od občianskych združení a mimovládnych organizácií.

Obe krajiny majú stanovené ciele – napr. Rumunsko má zaviesť protikorupčné opatrenia na úrovni miestnej samosprávy a Bulharsko má novelizovať ústavu spôsobom, ktorý by odstránil pochybnosti o nezávislosti a zodpovednosti súdnictva.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy