Ścieżka nawigacji

Bułgaria i Rumunia muszą skuteczniej walczyć z korupcją - 24/07/2008

Plakat witający nowe państwa UE Bułgarię i Rumunię, zawieszony na budynku „Berlaymont” – siedzibie Komisji Europejskiej

Zgodnie z ostatnimi sprawozdaniami w sprawie postępów oba te kraje muszą wzmóc wysiłki na rzecz przeprowadzenia reformy sądownictwa i walki z korupcją.

Kiedy w 2007 r. Bułgaria i Rumunia przystępowały do UE, w obu krajach wciąż występowały niedociągnięcia w zakresie funkcjonowania systemów sądowych oraz problemy związane z korupcją. Bułgaria miała poza tym trudności z powstrzymaniem rozwoju zorganizowanej przestępczości. Oba kraje wezwano do skutecznego rozwiązania tych problemów – ich postępy w tym zakresie właśnie omówiono w dwóch nowych sprawozdaniach.

Ogólny wniosek jest taki, że oba kraje włożyły wiele wysiłku zwłaszcza w reformę sądownictwa, co przyniosło widoczne zmiany. Konieczne są jednak dalsze postępy.

W Rumunii istnieją już podstawy nowoczesnego systemu sądownictwa, ale jego struktura nadal nie jest stabilna, a przypadki korupcji na wysokich stanowiskach często mają związek z polityką. Rząd Rumunii został wezwany do intensyfikacji reform.

Walka Bułgarii z korupcją i przestępczością zorganizowaną nadal nie daje zadowalających wyników. Sprawcy przestępstw często unikają kary, a ich konta rzadko są zamrażane. Również zasady finansowania partii politycznych pozostają w znacznym stopniu nieuregulowane, a utrzymujące się nieprawidłowości w systemach zarządzania finansowego skłoniły Komisję Europejską do zawieszenia wypłaty części środków z budżetu UE za okres ostatnich sześciu miesięcy.

Bułgaria powinna przełożyć swoje zamiary na czyny i wywiązać się ze swego zobowiązania do przeprowadzenia poważnych reform.

Sprawozdania opierają się na informacjach dostarczonych przez rządy Bułgarii i Rumunii, Komisję Europejską, inne państwa członkowskie UE mające swoich przedstawicieli w tych krajach oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Obu krajom wyznaczono konkretne cele. Rumunia musi m.in. podjąć działania antykorupcyjne w odniesieniu do władz lokalnych, a Bułgaria – wprowadzić poprawki do konstytucji, usuwające wszelkie niejasności odnośnie do niezawisłości i odpowiedzialności systemu sądownictwa.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki