Kruimelpad

Bulgarije en Roemenië moeten meer doen tegen corruptie - 24/07/2008

Een reusachtig spandoek op het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel heet Bulgarije en Roemenië welkom bij de EU.

Het laatste voortgangsverslag constateert dat beide landen meer energie moeten steken in de hervorming van het justitieapparaat en de aanpak van de corruptie.

Toen Bulgarije en Roemenië in 2007 lid van de EU werden, worstelden beide landen met een gebrekkig justitieapparaat en wijdverspreide corruptie. Bulgarije had bovendien moeite met de aanpak van de georganiseerde misdaad. Beide landen werd gevraagd hier iets aan te doen. Nu liggen er twee nieuwe verslagen, waarin wordt nagegaan in hoeverre zij daarin geslaagd zijn.

De algemene conclusie is dat beide landen zich oprecht hebben ingespannen, vooral voor de hervorming van het justitieapparaat, en dat zij daar ook werkelijk iets mee bereikt hebben. Maar er wacht hun nog heel wat werk.

In Roemenië is de grondslag gelegd voor een modern justitieapparaat, maar de structuren zijn nog kwetsbaar en corruptieschandalen op hoog niveau worden tot inzet van de politiek gemaakt. De rapporteurs doen een beroep op de regering om de hervormingen te versnellen.

Bulgarije wordt gewaarschuwd dat de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad onvoldoende vruchten afwerpt. Criminelen gaan vaak vrijuit en hun bezittingen en financiële tegoeden worden meestal ongemoeid gelaten. Er zijn nauwelijks regels voor de financiering van politieke partijen. Onregelmatigheden bij het financieel beheer hebben de Europese Commissie in de afgelopen zes maanden enkele malen genoodzaakt de financiële steun van de EU op te schorten.

Het verslag concludeert dat Bulgarije "de daad bij het woord moet voegen en zijn beloften over ingrijpende hervormingen moet waarmaken".

Deze conclusies zijn gebaseerd op informatie van de regeringen van beide landen, de Europese Commissie, andere EU-landen met activiteiten in Bulgarije of Roemenië en maatschappelijke organisaties.

Voor beide landen zijn doelstellingen geformuleerd. Zo moet Roemenië de corruptie bij de lokale overheden aanpakken en Bulgarije de grondwet wijzigen om twijfels over de onafhankelijkheid en de verantwoordingsplicht van het justitieapparaat weg te nemen.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links