Navigācijas ceļš

Bulgārijai un Rumānijai jāpiestrādā pie korupcijas apkarošanas - 24/07/2008

Komisijas ēka Berlaymont ar plakātu, kurā Bulgāriju un Rumāniju sveic Eiropas Savienībā

Jaunākajos progresa ziņojumos abām valstīm iesaka pielikt lielākas pūles tiesu reformas jomā un korupcijas apkarošanā.

Kad Bulgārija un Rumānija iestājās ES 2007. gadā, abās valstīs bija vāja tiesu sistēma un problēmas ar korupciju. Bulgārija turklāt pūlējās likvidēt organizēto noziedzību. Abas valstis saņēma aicinājumu uzlabot situāciju; paveiktais tagad atspoguļots divos jaunos ziņojumos.

Vispārējais secinājums ir tāds, ka valstis izdarījušas tiešām daudz, īpaši jau tiesu reformā. Taču vēl ir palicis daudz darāmā.

Rumānijā nu iedibināti modernas tiesu sistēmas pamatelementi, bet struktūras vēl ir vāras, un bieži vien tiek politizēti augsta līmeņa korupcijas gadījumi. Tāpēc ziņojumā Rumānijas valdību aicina pastiprināt reformas.

Bulgārija saņēmusi brīdinājumu, jo cīņa pret korupciju un organizēto noziedzību nav devusi apmierinošus rezultātus. Noziedznieki bieži paliek nesodīti, un tikai retos gadījumos iesaldē viņu īpašumu. Turklāt nav pietiekami reglamentēta politisko partiju finansēšana. Pēdējos sešos mēnešos pārkāpumi finanšu vadībā ir likuši Komisijai apturēt ES sniegto finansējumu.

Ziņojumā Bulgāriju mudina no vārdiem pāriet pie darbiem un īstenot savu apņemšanos veikt nopietnu reformu.

Progress novērtēts, izmantojot informāciju, ko sniegušas abu valstu valdības, Komisija, citas ES valstis, kuras pārstāvētas Bulgārijā vai Rumānijā, un pilsoniskās sabiedrības struktūras.

Abām valstīm izvirzīti mērķi, piemēram, Rumānijai — ieviest pretkorupcijas pasākumus vietējo pašvaldību līmenī, un Bulgārijai — grozīt konstitūciju, lai nebūtu ne mazāko šaubu par tiesu sistēmas neatkarību un atbildību.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites