Διαδρομή πλοήγησης

Σύσταση σε Βουλγαρία και Ρουμανία για πάταξη της διαφθοράς - 24/07/2008

Commission’s Berlaymont building with a placard welcoming Bulgaria and Romania to the EU

Οι τελευταίες εκθέσεις προόδου καλούν τις δύο χώρες να λάβουν δραστικότερα μέτρα για τη δικαστική μεταρρύθμιση και την πάταξη της διαφθοράς

Όταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχώρησαν στην ΕΕ το 2007 αντιμετώπιζαν αδυναμίες των δικαστικών τους συστημάτων και προβλήματα διαφθοράς.  Η Βουλγαρία κατέβαλλε, επίσης, επίπονες προσπάθειες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Οι δύο χώρες κλήθηκαν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα και η πρόοδός τους αποτυπώνεται τώρα σε δύο εκθέσεις.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι και οι δύο χώρες κατέβαλαν ουσιαστικές προσπάθειες, κυρίως όσον αφορά τη δικαστική μεταρρύθμιση, και ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος. Αλλά, απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν.

Στη Ρουμανία έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις ενός σύγχρονου δικαστικού συστήματος, αλλά οι δομές είναι ακόμη επισφαλείς, ενώ υπάρχουν υποθέσεις διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο  στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Η έκθεση καλεί συνεπώς την κυβέρνηση να εντείνει το μεταρρυθμιστικό της έργο.

Η έκθεση για τη Βουλγαρία προειδοποιεί ότι  τα μέτρα κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος δεν είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι εγκληματίες συχνά δεν τιμωρούνται, ενώ σπάνια κατάσχονται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.  Οι παρατυπίες που διαπιστώθηκαν στη δημοσιονομική διαχείριση υποχρέωσαν την Επιτροπή να αναστείλει τη χορήγηση κοινοτικών κονδυλίων για το επόμενο εξάμηνο.

Η Βουλγαρία καλείται να ‘κάνει τα λόγια πράξεις και να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση’.

Η αξιολόγηση της προόδου βασίζεται σε στοιχεία που έδωσαν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών, η Επιτροπή, άλλες χώρες της ΕΕ με παρουσία στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, καθώς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Και για τις δύο χώρες τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι: η Ρουμανία πρέπει να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση και η Βουλγαρία να τροποποιήσει το Σύνταγμά της ώστε να  εξαλειφθούν τυχόν ασάφειες σχετικά με την ανεξαρτησία και την υποχρέωση λογοδοσίας της δικαστικής εξουσίας.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι