Cesta

Bulharsko a Rumunsko by měly posílit boj proti korupci - 24/07/2008

Budova „Berlaymont“ Evropské komise s billboardem vítajícím Bulharsko a Rumunsko v EU

Nejnovější zprávy o pokroku vyzývají obě země k většímu úsilí o reformu soudnictví a zintenzivnění boje proti korupci.

Bulharsko a Rumunsko měly při svém vstupu do EU v roce 2007 slabiny v systému soudnictví a problémy s korupcí. Bulharsko mělo rovněž potíže s bojem proti organizovanému zločinu. Obě země byly vyzvány k řešení těchto problémů a nyní byly zveřejněny dvě zprávy o jejich pokroku.

Obecným závěrem je, že země vyvinuly opravdové úsilí, zejména při reformě soudnictví, a že určitého pokroku dosaženo bylo. To však není postačující.

V Rumunsku byly vytvořeny základy moderního systému soudnictví, avšak příslušené struktury jsou stále křehké a případy korupce na vysoké úrovni jsou často zpolitizovány. Zpráva vyzývá vládu ke zintenzivnění reforem.

Bulharsko bylo upozorněno na to, že jeho boj proti korupci a organizovanému zločinu nepřináší dostatečné výsledky. Pachatelé trestných činů často nejsou potrestáni a jen zřídka bývají zmrazeny jejich finanční prostředky. Rovněž téměř chybí regulace financování politických stran. Nesrovnalosti ve správě finančních prostředků přiměly Komisi v uplynulých šesti měsících k pozastavení části financování ze strany EU a toto financování zatím nebude obnoveno.

Zpráva vyzývá Bulharsko, aby „přešlo od slov k činům a dodrželo svůj závazek provést rozsáhlé reformy“.

Zprávy byly vypracovány na základě informací poskytnutých vládami obou zemí, Komisí, jinými zeměmi EU a subjekty občanské společnosti.

Pro obě země byly stanoveny cíle – např. Rumunsko má zavést opatření pro korupci v místní samosprávě a Bulharsko má změnit ústavu tak, aby odstranilo pochybnosti o nezávislosti a odpovědnosti systému soudnictví.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy