Навигационна пътека

България и Румъния – нужни са повече усилия срещу корупцията - 24/07/2008

Сградата „Берлемон“ на Комисията с плакат, приветстващ България и Румъния в ЕС

В най-новите доклади  двете страни се призовават да положат повече усилия в съдебната реформа и в борбата с корупцията.

Когато България и Румъния се присъединиха към ЕС през 2007 г., и двете страни имаха слабости в своите съдебни системи и проблеми с корупцията. България също така изпитваше трудности с овладяването на организираната престъпност. Към двете страни бяха поставени изисквания да се справят с тези проблеми. Техният напредък се проследява в два нови доклада.

Общото заключение е, че и двете страни полагат истински усилия, особено в съдебната реформа, и че е отбелязан напредък. Необходима е обаче повече работа.

В Румъния вече са налице основните елементи на модерна съдебна система, но структурите все още са слаби и случаите на корупция на високо равнище често се политизират. Докладът призовава правителството да засили реформите.

България се предупреждава, че борбата ѝ с корупцията и организираната престъпност не дава необходимите резултати. Престъпниците често се измъкват ненаказани, а техните финансови активи рядко се замразяват. Финансирането на политическите партии също до голяма степен не е регулирано. Нередности при управлението на финансови средства накараха Комисията през последните шест месеца да спре част от финансирането от ЕС.

Докладът призовава България да „превърне думите в дела и да работи за изпълнението на ангажимента си за сериозна реформа“.

Оценките се базират на информация от правителствата на двете страни, Комисията, други страни от ЕС, които имат представители в България и Румъния, и организации на гражданското общество.

И на двете страни са поставени цели – Румъния например трябва да въведе антикорупционни мерки за местните администрации, а България да промени конституцията си, за да премахне съмненията за независимостта и отговорността на съдебната система.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки