Cosán nascleanúna

Dúshláin dhomhanda ar bharr an chláir ag cruinniú mullaigh AE-SAM - 11/06/2008

Uachtarán an Choimisiúin  José Manuel Barroso, Uachtarán SAM George W. Bush, agus Príomh-aire na Slóivéine Janez Janša

Bhuail ceannairí AE le hUachtarán SAM Bush chun trádáil, agus ceisteanna aeráide, fuinnimh is beartais eachtraigh a phlé in Brdo, an tSlóivéin, an 10 Meitheamh.

Is gá gníomhú práinneach faoi na fadhbanna atá os comhair an AE agus SAM – is éifeachtúla a thabharfar faoi cheisteanna aeráide, praghsanna ola is bia, má oibríonn an dá réigiún i gcomhar. 

Pléadh tionchar an athraithe aeráide, síor-ardú na bpraghasanna ola agus neamhchinnteacht an tsoláthair fuinnimh ar mhór-gheilleagair an domhain, agus thug na ceannairí tosaíocht don  iompar íseal-charbóin agus don fhuinneamh, chomh maith le teicneolaíochtaí glasa, nua.

Tá súil ag an AE go gcomhoibreoidh SAM is gur mó a dhéanfaidh sé chun tabhairt faoi dhúshlán an athraithe aeráide. Dúirt an tUachtarán  Barroso go bhfuil an tAE ag tnúth le socrú iar-Kyoto i gCóbanhávan i 2009 mar a dtaispeánfaidh an dá thaobh sampla don chuid den domhan.  Ach tá an t-uachtarán Bush fós ag fanacht le gníomh ón tSín is ón India i gcath idirnáisiúnta an athraithe aeráide. 

Tá bonn láidir faoin gcomhoibriú AE-SAM English (en) español (es) français (fr) , d'ainneoin a dtuairimí éagsúla anois is arís faoi cheisteanna mar bhreith an bháis nó teorainneacha éigeantacha d'astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin.  Seo an uair dheiridh don Uasal Bush freastal ar chruinniú mullaigh AE-SAM, ach leag sé féin agus an tUasal Barroso béim ar thábhacht an dea-chaidrimh AE/SAM.  D'aontaigh an bheirt acu gur treise sa domhan iad ach cur le chéile, agus gur fearr atá siad in ann cabhrú le tíortha eile, go háirithe le tíortha atá i mbéal forbartha.

Beidh gean na dtaistealaithe go SAM agus uathu ar thoradh amháin a tháinig ón gcruinniú mullaigh.  Is dócha go mbeidh cead ag taistealaithe Eorpacha dul go SAM gan víosa san am atá ag teacht. Faoi láthair, níl an cead sin ach ag saoránaigh 15 thír AE (14 de na baill réamh-2004 agus an tSlóivéin).  Teastaíonn stádas cothrom taistil dá saoránaigh uile  27 Ballstát ón AE – is tá cuma dhearfach ar na cainteanna.

Tháinig an dá réigiún ar chomhaontú anuraidh a réitigh an bealach do mhéadú ar an trádáil is ar an infheistíocht thrasatlantach i socrú a meastar gur shábháil sé €6.5bn ar chuideachtaí Eorpacha agus SAM.  

Do bhreis sonraí, féach an comh-ráiteas AE-SAM Englishfrançaisslovenščina a eisíodh tar éis an chruinnithe.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links