Sökväg

För en snabb, hållbar och rättvis tillväxt - 26/05/2008

Stadstrafik i Kina

Tillväxten i utvecklingsländerna kan bli stor, hållbar och rättvis om deras ledare målmedvetet deltar i världsekonomin.

Budskapet är tydligt i den rapport från kommissionen för tillväxt och utveckling Englishespañolfrançais som läggs fram i Bryssel av två av dess ledamöter, nobelpristagaren Michael Spence och kommissionären med ansvar för regionalpolitik Danuta Hübner: Tillväxtmöjligheterna i utvecklingsländerna beror i stor utsträckning på deras politiska ledare och ekonomiska aktörer.

Utvecklingsländerna måste delta i världsekonomin och ha ett gott styre för att uppnå snabb och hållbar tillväxt. Dessutom pekar rapporten Englishespañolfrançais på följande faktorer:

  • Offentliga och privata investeringar inom utbildning, hälso- och sjukvård samt urbanisering.
  • Miljö och energieffektivitet.
  • Upprätthållande av banden mellan stad och landsbygd.

Behovet av de olika ingredienserna beror på förhållandena i de enskilda länderna.

Rapporten påminner också om att tillväxt är ett medel och inte ett mål i sig: utan tillväxt är fattigdomsbekämpningen förlorad på förhand

Kommissionens slutsatser efter två års arbete bygger på en analys av de ekonomier som haft en tillväxttakt på mer än 7 % under minst 25 år sedan andra världskriget, dvs. bland andra Botswana, Brasilien, Hongkong, Indonesien, Japan, Kina, Korea, Malaysia, Malta, Oman, Singapore, Taiwan och Thailand.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar